09:35 | 06/02/2019

Xin chữ đầu Xuân, nét đẹp văn hóa của người Việt

ục xin chữ ngày Xuân, vốn là nét văn hóa đặc trưng của người Việt, bắt nguồn từ sự hiếu học, trọng chữ, trọng tri thức. Nét đẹp văn hóa ấy đến nay vẫn được trân trọng, lưu truyền.


Theo TTXVN/VIETNAM+

Các bài đã đăng: