• Sản xuất kinh doanh VLXD thời 4.0: Cần xây dựng chiến lược phát triển lâu dài

    (Xây dựng) - Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra những mô hình, cách thức kinh doanh mới. Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia, DN hoạt động trong lĩnh vực SXKD VLXD nhìn nhận: Việc nắm bắt kịp với xu hướng thời 4.0 trong quá trình sản xuất và chế tạo VLXD là một cơ hội đổi mới và phát triển ngành VLXD của tương lai…

|< < 11121 11122 11123 11124 11125 > >|