094.540.6866 Thứ tư 24/07/2019 13:54
  • Cách tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản có bất cập?
    Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty CP Coneco Miền Trung (Hà Tĩnh) kiến nghị một số bất cập tại Thông tư 38/2017/TT-BTNMT về tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản dùng làm vật liệu xây dựng thông thường và đề nghị cơ quan chức năng xem xét, có ý kiến phản hồi.
|< < 12381 12382 12383 12384 12385 > >|
Xin chờ trong giây lát...