22:04 | 20/04/2012

Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản

Theo Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam: để góp phần đưa công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản phát triển bền vững, đẩy mạnh việc thực hiện pháp luật về quản lý khai thác gắn với bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản, Bộ Xây dựng đã kiến nghị ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Quốc hội sửa đổi Luật bảo về tài nguyên môi trường theo hướng quy định bắt buộc các doanh nghiệp phải có biện pháp hạn chế, giảm thiểu tác động môi trường đối với các nguồn bị suy thoái như: suy thoái môi trường đất đá và sinh vật, suy thoái môi trường nước ngầm và nước mặt; suy thoái môi trường không khí, tiếng ồn và chấn động; suy thoái cảnh quan thiên nhiên v.v....; Tăng cường quyền và trách nhiệm giám sát của chính quyền địa phương, vai trò tham gia trực tiếp của người dân đến công tác bảo vệ môi trường; Buộc các doanh nghiệp phải trích lợi nhuận nguồn thu từ khai thác khoáng sản để thực hiện các dự án phục vụ công tác bảo vệ môi trường.

Hoàn chỉnh văn bản hướng dẫn thi hành luật Bảo vệ môi trường để tạo cơ sở cho các cơ quan chức năng quản lý, giám sát hoạt động của các cơ sở đang hoạt động, thẩm định các dự án khai thác, chế biến khoáng sản làm VLXD đảm bảo thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường.

Cơ quan chức năng từ Trung ương tới địa phương phải tăng cường kiểm tra, bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm chỉnh, chặt chẽ các đề án cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác theo quy định. Đồng thời, các dự án xin khai thác, chế biến khoáng sản phải sử dụng công nghệ tiến tiến, hiện đại để đảm bảo không gây tác động xấu tới môi trường. Việc này phải được thẩm định trước khi cấp phép và kiểm tra khi dự án được thực hiện.

Tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản theo quy hoạch đã được phê duyệt. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản, đặc biệt trước khi cấp phép thăm dò, khai thác và đầu tư các cơ sở chế biến khoáng sản phải được sự thống nhất của các cơ quan liên quan.

Ban hành công khai các quy định chặt chẽ về điều kiện, tiêu chí, thời hạn cấp phép để đảm bảo cơ chế cho các cơ quan nhà nước kiểm tra và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư công nghệ khai thác hiện đại, cơ sở chế biến đồng bộ, cũng như việc thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc gắn với bảo vệ môi trường.

Có chế tài xử phạt nghiêm đối với các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, gây ô nhiễm môi trường, không thực hiện đúng các nghĩa vụ về môi trường của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản. Kịp thời và kiên quyết xử lý, đình chỉ, thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản nói chung và khoáng sản làm VLXD của những đơn vị vi phạm nghiêm trọng và không đủ năng lực.

Xây dựng cổng thông tin điện tử và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để công khai các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản thực hiện tốt, cũng như các cơ sở vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.


Hải Đăng (baoxaydung.com.vn)

Các bài đã đăng: