22:41 | 12/04/2019

Ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật gia cố nền đất yếu có sử dụng tro bay

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 218/QĐ-BXD ngày 28/3/2019 về Chỉ dẫn kỹ thuật gia cố nền đất yếu - Phương pháp gia cố nông toàn khối có sử dụng tro bay, góp phần đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 452/2017/QĐ-TTg ngày 12/4/2017.


Tro bay dùng gia cố nền đất yếu bằng phương pháp gia cố nông toàn khối có yêu cầu về hàm lượng mất khi nung không lớn hơn 15, chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn không lớn hơn 1.

Chỉ dẫn kỹ thuật gia cố nền đất yếu - Phương pháp gia cố nông toàn khối có sử dụng tro bay do trường Đại học Xây dựng tổ chức biên soạn, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường đề nghị, Bộ Xây dựng thẩm định và ban hành.

Chỉ dẫn quy định các yêu cầu chung đối với việc xử lý nền đất yếu độ sâu từ 2-8m bằng phương pháp gia cố toàn khối có sử dụng tro bay như chất phụ gia khoáng. Phương pháp thiết kế, thi công và nghiệm thu nền đất yếu gia cố theo phương pháp toàn khối có sử dụng tro bay tuân thủ theo TCVN 11832:2017. Tro bay sử dụng trong Chỉ dẫn kỹ thuật này tuân thủ theo các quy định về giám sát và kiểm tra chất lượng như tại mục 6 của TCVN 12249:2018.

Yêu cầu đối với tro bay sử dụng trong phương pháp gia cố nông toàn khối đáp ứng 9 chỉ tiêu cụ thể trong bảng hướng dẫn của Chỉ dẫn. Theo đó, hàm lượng mất khi nung của tro bay (MKN) không lớn hơn 15, chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn của tro bay, hỗn hợp đất gia cố có sử dụng tro bay (theo TCVN 12249:2018) không lớn hơn 1.

Thanh Nga

Các bài đã đăng: