15:12 | 29/08/2017

Bê tông mới có thể hấp thụ nước

(Xây dựng) - Cty Tarmac đã tạo ra Topmix Permeable, một loại bê tông xốp cho phép có thể hấp thụ nước trên bề mặt, lên tới 880 gallon nước mỗi phút. Vật liệu mới này được thiết kế với mong muốn có thể hút nước từ các trận mưa lớn hay lũ lụt.

Thu Giang – Linh Nguyễn (theo Tech Insider)

Các bài đã đăng: