16:18 | 28/12/2018

Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung mỏ đá gabro tại Thừa Thiên-Huế vào quy hoạch đến năm 2020

(Xây dựng) – Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được phiếu chuyển Văn bản số 1311/PC-VPCP ngày 31/8/2018 của Văn phòng Chính phủ về đề nghị bổ sung mỏ đá gabro làm ốp lát khu vực xã Hương Giang - Hương Hữu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên-Huế vào quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD) ở Việt Nam đến năm 2020.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

Về hiện trạng các khu vực mỏ đá gabro làm ốp lát tại xã Hương Giang - Hương Hữu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế: Khu vực đá gabro làm ốp lát tại xã Hương Giang và Hương Hữu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã được điều tra đánh giá tiềm năng khoáng sản thuộc báo cáo “Điều tra đánh giá quặng sắt và khoáng sản đi kèm khu vực huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên-Huế” thực hiện bằng nguồn vốn của tổ chức, cá nhân do Cty CP Đầu tư Hà An Phú Lộc thực hiện (Quyết định số 1763/QĐ-BTNMT ngày 31/5/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Khu vực mỏ đá gabro làm ốp lát nêu trên chưa có trong quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD ở Việt Nam đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008 và Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2012.

Về dự án nhà máy chế biến đá ốp lát: UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 về chủ trương đầu tư dự án nhà máy chế biến đá ốp lát của Cty CP đầu tư Hà An Phú Lộc tại xã thôn Phú Nhuận, xã Hương Giang, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên-Huế với công suất 350.000 m2/năm, tổng vốn đầu tư 62,7 tỷ đồng. Hiện dự án đang tiến hành các thủ tục đầu tư xây dựng, dự kiến đi vào hoạt động cuối quý III/2020.

Ngày 13/9/2018, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2302/BXD-VLXD lấy ý của các bộ: Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế về đề nghị bổ sung mỏ đá gabro làm ốp lát khu vực xã Hương Giang - Hương Hữu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên-Huế vào quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD ở Việt Nam đến năm 2020, cụ thể như sau:

Ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 6628/BTNMT-ĐCKS ngày 04/2/2018: “Khu vực đá gabro làm ốp lát tại xã Hương Giang và Hương Hữu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã được điều tra đánh giá tiềm năng khoáng sản thuộc báo cáo “Điều tra đánh giá quặng sắt và khoáng sản đi kèm khu vực huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên-Huế” thực hiện bằng nguồn vốn của tổ chức, cá nhân do Cty CP đầu tư Hà An Phú Lộc đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 1763/QĐ-BTNMT ngày 31/5/2018.

Theo kết quả điều tra đánh giá đã được phê duyệt, đá gabro phát hiện trong diện tích 2,5 km2/tổng diện tích điều tra đánh giá là 24,9km2. Trong đó, đã xác định được tài nguyên cấp 333 là 1,486 triệu m3, phân bố ở 03 khu vực có diện tích 93,5ha (Khu I: 28,7ha, Khu 2: 17,6ha, Khu 3: 47,2ha).

Khu vực có tiềm năng về tài nguyên đá gabro làm ốp lát nêu trên cần được bổ sung vào quy hoạch khoáng sản làm VLXD chung cả nước để quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản cung cấp cho nhà máy sản xuất, chế biến đá ốp lát gabro đã được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế quyết định chủ trương đầu tư.

Mặt khác, theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 22 của Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ thì khu vực có khoáng sản được khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản khi đáp ứng tiêu chí: “Khu vực có khoáng sản đã xác định là nguồn nguyên liệu cung cấp cho các dự án nhà máy chế biến sâu khoáng sản đã xác định trong quy hoạch khoáng sản được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Từ nội dung trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh quy hoạch khoáng sản làm VLXD chung cả nước (trong đó bổ sung khu vực đá gabro làm ốp lát vào quy hoạch) theo quy định tại điểm b. khoản 1. Điều 14 của Luật Khoáng sản để bảo đảm đáp ứng các tiêu chí khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại điểm b. khoản 1. Điều 22 của Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch; đồng thời, đảm bảo khu vực đá gabro không thuộc khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản theo quy định tại Điều 28 của Luật Khoáng sản…”.

Ý kiến của Bộ Quốc phòng tại Văn bản số 11423/BQP-TM ngày 12/10/2018: “Thống nhất địa điểm và phạm vi khu vực bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD ở Việt Nam đến năm 2020 của Cty TNHH Hà An Phú Lộc với diện tích quy hoạch 2,5km2 tại xã Hương Giang và xã Hương Hữu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên-Huế theo đề nghị của Bộ Xây dựng tại công văn trên.

Khi được Thủ tướng Chính phủ xem xét việc bổ sung quy hoạch trên vào quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD ở Việt Nam đến năm 2020; để kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn, đề nghị Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế chỉ đạo các cơ quan liên quan và chủ đầu tư: Làm việc với Bộ Tư lệnh quân khu 4 xác định tọa độ, mốc giới phạm vi khu vực của dự án trên tại thực địa; chỉ tổ chức thực hiện trong phạm vi ranh giới đã xác định, không mở rộng ranh giới của dự án với bất cứ hình thức nào; Tổ chức rà phá bom mìn trước khi triển khai thực hiện dự án trên; Bộ Quốc phòng ủy nhiệm cho Bộ Tư lệnh quân khu 4 giải quyết những vấn đề cụ thể liên quan đến quốc phòng tại dự án trên; những vấn đề vượt quá thẩm quyền, Bộ Tư lệnh quân khu 4 có trách nhiệm báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Quốc phòng…”.

Ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 4624/BVHTTDL-KHTC ngày 12/10/2018: “Về vị trí các mỏ đá tại xã Hương Giang – Hương Hữu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên-Huế đề nghị bổ sung vào quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD ở Việt Nam đến năm 2020 không có di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng; không có các khu, điểm du lịch và không nằm trong quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Nếu mỏ đá trên được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào quy hoạch, trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, đề nghị lưu ý nếu có phát hiện các di tích khảo cổ, di vật hoặc có nguy cơ gây ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan của các di tích, công trình văn hóa, thể dục thể thao và khu du lịch trên địa bàn, cần chủ động báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế để có biện pháp giải quyết, xử lý theo đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa, về du lịch…”.

Ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Văn bản số 7848/BNN-KH ngày 08/10/2018: “Việc điều chỉnh bổ sung mỏ đá gabro nêu trên vào quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD ở Việt Nam đến năm 2020 cần đảm bảo tuân theo các quy định của Luật Khoáng sản.

Đề nghị rà soát để đảm bảo khu vực mỏ đá này không thuộc khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế chỉ đạo tiến hành rà soát khu vực đề nghị bổ sung vào quy hoạch nêu trên, đảm bảo không quy hoạch đối với khu vực đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ hoặc đất quy hoạch trồng rừng phòng hộ; đất thuộc hành lang hoặc phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai.

Thực hiện đúng Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ; Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và giải pháp thực hiện trong thời gian tới tại Văn bản số 511/TB-VPCP ngày 01/11/2017 của Văn phòng Chính phủ và các quy định của pháp luật hiện hành; không chuyển mục đích sử dụng đất rừng tự nhiên…”.

Ý kiến của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế tại Văn bản số 9556/BNN-TN ngày 10/12/2018: “Khu vực khoáng sản đá gabro xã Hương Giang và xã Hương Hữu, huyện Nam Đông (đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo kết quả thăm dò tại Quyết định số 1763/QĐ-BTNMT ngày 31/5/2018) chủ yếu là đất rừng sản xuất; không nằm trong phạm vi rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và không nằm trong đất quy hoạch trồng rừng phòng hộ.

Qua đối chiếu khu vực khoáng sản đá gabro xã Hương Giang và xã Hương Hữu, huyện Nam Đông với các tiêu chí tại khoản 1 và khoản 2, Điều 28 của Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 thì khu vực nêu trên không nằm trong khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

Với các nội dung nêu trên thì khu vực khoáng sản đá gabro xã Hương Giang và xã Hương Hữu, huyện Nam Đông phù hợp với việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD. Tuy nhiên, việc bổ sung quy hoạch cần phải đảm bảo đánh giá đúng trữ lượng ở các khu vực đưa vào quy hoạch, hạn chế tối đa lãng phí khả năng sử dụng đất.

Do vậy, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế thống nhất đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh quy hoạch khoáng sản như nội dung đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6628/BTNMT-ĐCKS ngày 04/12/2018 về việc bổ sung khu vực đá gabro làm ốp lát tại tỉnh Thừa Thiên-Huế vào quy hoạch khoáng sản làm VLXD…”.

Đối với việc chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất rừng tự nhiên sang mục đích hoạt động khoáng sản: Theo ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì đề nghị thực hiện đúng Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ; Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và giải pháp thực hiện trong thời gian tới tại Văn bản số 511/TB-VPCP ngày 01/11/2017 của Văn phòng Chính phủ và các quy định của pháp luật hiện hành; không chuyển mục đích sử dụng đất rừng tự nhiên.

Đối với khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản: Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 40 của Luật Khoáng sản:“Giấy phép thăm dò khoáng sản chỉ được cấp ở khu vực không có tổ chức, cá nhân đang thăm dò hoặc khai thác khoáng sản hợp pháp và không thuộc khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản…”.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế thì các khu vực đề nghị bổ sung quy hoạch nêu trên không có rừng tự nhiên, toàn bộ hiện trạng khu vực là đất rừng sản xuất, không nằm trong phạm vi rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và không nằm trong đất quy hoạch trồng rừng phòng hộ; không nằm trong khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

Do vậy, việc bổ sung các khu vực khoáng sản đá gabro làm ốp lát nêu trên vào quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD đến năm 2020 là có cơ sở thực hiện.

Ý kiến của Bộ Xây dựng: Qua ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan, về cơ bản các bộ: Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Văn hóa Thể thao và Du lịch đều thống nhất việc bổ sung các khu vực mỏ đá gabro làm ốp lát khu vực xã Hương Giang - Hương Hữu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên-Huế vào quy hoạch để cấp phép thăm dò, khai thác làm nguồn nguyên liệu chế biến đá ốp lát làm VLXD.

Trên cơ sở ý kiến của các bộ, đề nghị của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế và căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, để quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, Bộ Xây dựng báo cáo và kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung khu vực mỏ đá gabro làm ốp lát tại xã Hương Giang và Hương Hữu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên-Huế vào quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD đến năm 2020 (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008 và Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2012) để quản lý và cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định.

Huyền Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: