18:33 | 07/03/2019

Bộ Xây dựng cho ý kiến về bổ sung mỏ đá gabro Sơn Xuân

(Xây dựng) – Vừa qua, Bộ Xây dựng có văn bản gửi UBND tỉnh Phú Yên về việc bổ sung mỏ đá gabro Sơn Xuân, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên vào quy hoạch.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 672/VPCP-CN ngày 24/01/2019 của Văn phòng Chính phủ đề nghị làm rõ ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Công văn số 7444/BNN-KH ngày 24/9/2018 về việc bổ sung mỏ đá gabro ốp lát Sơn Xuân, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020.

Để có cơ sở xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Phú Yên làm rõ một số nội dung. Cụ thể, thuyết minh về hiện trạng sử dụng đất tại phần diện tích dự kiến đưa vào quy hoạch: Các thông tin liên quan đến đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, số hộ dân chịu ảnh hưởng do bổ sung quy hoạch.

Đồng thời rà soát để đảm bảo khu vực mỏ đá này không thuộc khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Thuyết minh cụ thể về hiện trạng sử dụng đất tại phần diện tích thăm dò và dự kiến đưa vào quy hoạch: các thông tin liên quan đến đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, số hộ dân chịu ảnh hưởng do bổ sung quy hoạch.

Cuối cùng, UBND tỉnh Phú Yên rà soát, xác định cụ thể về hiện trạng rừng của khu vực đề nghị bổ sung quy hoạch theo nội dung Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ánh Dương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: