10:24 | 06/03/2019

Bộ Xây dựng góp ý kiến đồ án điều chỉnh quy hoạch phát triển VLXD tỉnh Hòa Bình

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Hòa Bình về việc góp ý kiến đồ án điều chỉnh quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.


Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Theo Bộ Xây dựng, tại quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 59 của Luật Quy hoạch: “Các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ đã được quyết định hoặc phê duyệt hết hiệu lực chậm nhất là ngày 31/12/2018”.

Hiện nay, Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch chưa được ban hành, do đó chưa có cơ sở để xem xét cho ý kiến đối với đồ án điều chỉnh quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn việc điều chỉnh đồ án quy hoạch nêu trên theo quy định.

Tuyết Hạnh

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: