17:29 | 06/10/2018

Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất chuyển đổi một số dự án sản xuất kính của Cty TNHH Công nghiệp kính NSG Việt Nam

(Xây dựng) – Về việc đầu tư các dự án kính, sản xuất kính nổi của Cty TNHH Công nghiệp kính NSG Việt Nam, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ.

Nhà máy sản xuất kính. (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1773/BQL-ĐT ngày 12/9/2018 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và công văn số 1083 ngày 17/9/2018 của Cty TNHH Công nghiệp kính NSG Việt Nam về việc chuyển đổi công năng mục tiêu sản xuất kính siêu mỏng, siêu phẳng UFF có công suất 300 tấn/ngày thành sản xuất kính nổi phủ bằng quy trình công nghệ bốc bay chân không hóa chất (CVD) (kính làm pin năng lượng mặt trời) với công suất 500 tấn/ngày.

Được biết, Dự án nhà máy kính tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (VGI1) được phê duyệt theo văn bản số 23/KCN, ngày 26/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ và Giấy phép Đầu tư số 2021/GP ngày 31/12/1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cấp lần đầu) với công suất 500 tấn/ngày. Ngày 08/04/2010, VGI1 được đầu tư chuyển đổi và nâng cấp (giữ nguyên công suất) để sản xuất kính dùng làm pin năng lượng mặt trời theo Giấy Chứng nhận Đầu tư số 492043000090, thay đổi lần thứ 5 của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Dự án hoạt động ổn định và hiệu quả; sản phẩm kính làm pin năng lượng mặt trời được xuất khẩu 100%.

Bên cạnh đó, Dự án sản xuất các sản phẩm kính nổi được phê duyệt theo Giấy Chứng nhận Đầu tư số 5407526667, chứng nhận lần đầu ngày 08/6/2011 và thay đổi lần thứ 14 ngày 08/11/2017 của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dự án trên gồm hai dây chuyền: Dây chuyền sản xuất kính nổi dùng làm pin năng lượng mặt trời có công suất 800 tấn/ngày (VGI2). Dây chuyền VGI2 đã được khởi công xây dựng ngày 06/09/2011. Sau khi hoàn thành phần móng và mua sắm một số thiết bị của dây chuyền làm pin năng lượng mặt trời thì việc đầu tư đã phải tạm dừng từ năm 2013; Dây chuyền sản xuất kính siêu mỏng, siêu phẳng UFF có công suất 300 tấn/ngày (VGI3). Sản phẩm của VGI3 được sử dụng để làm màn hình điện thoại thông minh, máy tính bảng, và các thiết bị điện tử khác. Dự án đã được đi vào hoạt động tháng 06/2014. Do sản phẩm kính xuất kính siêu mỏng, siêu phẳng không tiêu thụ được, nên đến ngày 11/5/2016 VGI3 phải dừng hoạt động.

Theo Bộ Xây dựng, căn cứ vào Quyết định số 1469/QĐ-TTg của ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, thì định hướng đầu tư đến 2020 không đầu tư mới, đầu tư mở rộng các cơ sở sản xuất kính xây dựng thông thường. Đồng thời khuyến khích các nhà máy đầu tư chiều sâu, cải tiến công nghệ để giảm tiêu hao nguyên, nhiên liệu trong sản xuất, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường và đầu tư công nghệ gia công sau kính.

Như vậy, việc đầu tư dự án sản xuất kính làm pin năng lượng mặt trời của Cty TNHH Công nghiệp kính NSG Việt Nam phù hợp với định hướng đầu tư trong Quyết định số 1469/QĐ-TTg của ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó việc đề xuất của Cty TNHH Công nghiệp kính NSG Việt Nam thực hiện chuyển đổi công năng mục tiêu sản xuất kính siêu mỏng, siêu phẳng UFF có công suất 300 tấn/ngày thành sản xuất kính nổi làm pin năng lượng mặt trời với công suất 500 tấn/ngày là phù hợp và cần thiết.

Đồng thời, theo báo cáo của doanh nghiệp, phương án này tận dụng được dây chuyền VGI3 đang dừng hoạt động và chi phí đầu tư chỉ bằng một nửa so với việc tiếp tục xây dựng dây chuyền VGI2 (Cty sẽ tiếp tục khảo sát thị trường để đề xuất thời điểm phù hợp cho dây chuyền VGI2).

Trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Cty TNHH Công nghiệp kính NSG Việt Nam, Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất chuyển đổi Dự án sản xuất kính siêu mỏng, siêu phẳng UFF sang sản xuất kính làm pin năng lượng mặt trời của Cty TNHH Công nghiệp kính NSG Việt Nam.

Ánh Dương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: