19:38 | 30/07/2019

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật về xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV về quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật để có cơ sở pháp lý tiêu thụ tro, xỉ, sử dụng tro, xỉ làm vật liệu xây dựng, nền đường giao thông.


Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Trước đó, ngày 12/6/2018, Bộ Xây dựng nhận được ý kiến chất vấn của cử tri tỉnh Bình Thuận tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, do Ban Dân nguyện chuyển đến tại Văn bản số 199/BDN.

Nội dung chất vấn như sau: “Cử tri kiến nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật để có cơ sở pháp lý tiêu thụ tro, xỉ, sử dụng tro, xỉ làm vật liệu xây dựng, nền đường giao thông”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Đến thời điểm hiện tại, Bộ Xây dựng đã ban hành đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật về xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao sử dụng làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng theo nhiệm vụ đặt ra tại Quyết định số 452/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm 19 Tiêu chuẩn, 1 Quy chuẩn và 7 Chỉ dẫn kỹ thuật, 3 định mức kinh tế kỹ thuật đã được ban hành.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận, Bộ Xây dựng chân thành cảm ơn sự quan tâm của cử tri và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đối với ngành Xây dựng trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp trong thời gian tới.

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật cho việc xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong công trình xây dựng gồm: 19 Tiêu chuẩn, 1 Quy chuẩn, 7 Chỉ dẫn kỹ thuật và 3 Định mức kinh tế kỹ thuật.

Tiêu chuẩn kỹ thuật: TCVN 6882:2001 Phụ gia khoáng cho xi măng, áp dụng cho tro bay và tro đáy; TCVN 7570: 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa, áp dụng cho tro đáy; TCVN 4315:2007 Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng; TCVN 8262:2009 Tro bay – Phương pháp phân tích hóa học; TCVN 8256:2009 Tấm thạch cao – Yêu cầu kỹ thuật; TCVN 8257:2009 Tấm thạch cao – Phương pháp thử; TCVN 8825:2011 Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn, áp dụng cho tro bay, tro đáy; TCVN 8654:2011 Thạch cao – Phương pháp phân tích hóa học; TCVN 9807:2013 Thạch cao dùng để sản xuất xi măng; TCVN 10302:2014 Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng; TCVN 10379:2014 Gia cố đất bằng chất kết dính vô cơ, hóa chất hoặc gia cố tổng hợp, sử dụng trong xây dựng đường bộ - Thi công và nghiệm thu (có quy định sử dụng tro bay làm chất kết dính vô cơ); TCVN 11586:2016 Xỉ hạt lò cao nghiền mịn cho bê tông và vữa xây dựng; TCVN 11833:2017 Thạch cao phốt pho làm phụ gia cho sản xuất xi măng; TCVN 11860:2017 Tro xỉ nhiệt điện - Phương pháp xác định hàm lượng vôi tự do; TCVN 12249:2018 Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp – Yêu cầu chung; TCVN 12660:2019 Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ô tô – Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu; TCVN 12261:2019 Các sản phẩm đốt than – Thuật ngữ và định nghĩa; Quyết định số 375/QĐ-ĐHXD ngày 28/3/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng về việc ban hành Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01:2019/ĐHXD Kỹ thuật thiết kế, thi công và nghiệm thu xử lý nền bằng cọc CFG; Quyết định số 376/QĐ-ĐHXD ngày 28/3/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng về việc công bố tiêu chuẩn cơ sở 02:2019/ĐHXD Chỉ dẫn kỹ thuật – lựa chọn thành phần và kiểm soát chất lượng gạch bê tông sử dụng phế thải đá mạt và tro bay.

Quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2017/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng.

Các chỉ dẫn kỹ thuật: Quyết định số 430/QĐ-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Chỉ dẫn kỹ thuật “Xỉ gang và xỉ thép sử dụng làm vật liệu xây dựng”; Quyết định số 3986/QĐ-BNN-XD ngày 12/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Hướng dẫn sử dụng tro bay trong công trình thủy lợi và đê điều; Quyết định số 216/QĐ-BXD ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật Sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than vào san lấp; Quyết định số 217/QĐ-BXD ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật Mặt đường bê tông xi măng đầm lăn có sử dụng tro bay; Quyết định số 218/QĐ-BXD ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật Gia cố nền đất yếu – Phương pháp gia cố toàn khối có sử dụng tro bay; Quyết định số 393/QĐ-BXD ngày 21/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng thạch cao phospho và thạch cao FGD làm nguyên liệu sản xuất tấm thạch cao; Quyết định số 788/2019/QĐ-VKH ngày 27/5/2019 của Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng về việc ban hành chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng tro bay nhiệt điện Duyên Hải 1 để chế tạo bê tông cường độ B20 – B40.

Định mức kinh tế kỹ thuật: Quyết định số 456/QĐ-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ Xây dựng Về việc công bố định mức dự toán một số công tác xây dựng sử dụng vật liệu tro, xỉ, nhiệt điện. Bao gồm các định mức: Định mức công tác làm nền đường và san nền tạo mặt bằng; Định mức công tác làm cọc bê tông xi măng tro bay (cọc CFG); Định mức công tác vận chuyển tro xỉ.

Ánh Dương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: