16:18 | 21/09/2018

Cấp quyền khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường

(Xây dựng) – UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định phê duyệt cấp quyền khai thác khoáng sản (đất, cát, đất sét) làm vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường cho Cty CP sản xuất thương mại dịch vụ Quang Huy.


Ảnh minh họa.

Vị trí, khu vực khai thác khoáng sản thuộc Dự án đầu tư xây dựng “Trung tâm giáo dục thể chất - Bể bơi tại TP Bắc Ninh”.

Trữ lượng được cấp quyền khai thác là 2.134,5m3, trong đó giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (sau khai thác) đối với đất để san lấp, xây dựng công trình: 1.674 đồng/m3.

Đây là mức giá áp dụng đối với nhóm khoáng sản không kim loại, dùng làm VLXD thông thường (Theo Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh và Thông tư 38/2017/TT-BTNMT ngày 16/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản).

Cty CP sản xuất thương mại dịch vụ Quang Huy có trách nhiệm nộp số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản về Cục thuế tỉnh Bắc Ninh.

Thanh Nga

Các bài đã đăng: