22:33 | 04/03/2019

Đà Nẵng: Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm VLXD

(Xây dựng) - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký quyết định phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường trên địa bàn TP Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.


Theo phê duyệt quy hoạch khoáng sản thì các mỏ khai thác hoạt động sau năm 2018 phải hạn chế ô nhiễm môi trường.

Theo nội dung quy hoạch đã được phê duyệt có 21 khu vực quy hoạch khoáng sản làm VLXD thông thường. Đối với đá xây dựng, có 14 khu vực quy hoạch với diện tích 421,40 ha, tổng trữ lượng khai thác là 65.642.800m3.

Trong giai đoạn đến 2020, diện tích thăm dò, khai thác là 201,70ha, tổng trữ lượng khai thác khoảng 6.268.200m3. Giai đoạn 2021-2025, diện tích thăm dò, khai thác là 120,30ha, tổng trữ lượng khai thác khoảng 6.138.800m3. Giai đoạn 2026-2030, diện tích thăm dò, khai thác là 48,10ha, tổng trữ lượng khai thác khoảng 6.052.000m3.

Riêng hai khu vực mỏ đá tại thôn Trường Định, xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang và mỏ đá tại thôn Thuỷ Tú, quận Liên Chiểu chỉ được phép khai thác đá lăn, không phá vỡ địa hình tự nhiên và rừng hiện trạng. Ngoài ra, có 02 khu vực kết hợp khai thác đã xây dựng với khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp có tổng diện tích 47,30ha, trữ lượng khai thác khoảng 5.392.500m3.

Đối với đất đồi làm vật liệu san lấp, có 7 khu vực quy hoạch với diện tích 402,20ha, tổng trữ lượng khai thác: 29.550.600 m3. Giai đoạn đến 2020 diện tích thăm dò, khai thác là 114,20 ha, tổng trữ lượng khai thác khoảng 8.350.000m3. Giai đoạn 2021-2025, diện tích thăm dò, khai thác là 153,70ha, tổng trữ lượng khai thác khoảng 10.923.000m3. Việc khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp phải kết thúc trước 31/12/2025.

Quy hoạch này sẽ là cơ sở, căn cứ pháp lý cho các cơ quan chức năng của Nhà nước quản lý, sử dụng khoáng sản tiết kiệm có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho cac doanh nghiệp trong việc xin cấp giấy phép thăm dò, khai thác giai đoạn đến năm 2025. Định hướng cho việc thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đến năm 2030.

Đối với các mỏ tiếp tục hoạt động sau năm 2018 phải áp dụng các phương pháp khai thác, chế biến tiên tiến nhằm nâng cao công suất, tận dụng tối đa nguồn tài nguyên khoáng sản, hạn chế ô nhiễm môi trường.

Đồng thời theo quyết định đã được phê duyệt, một số mỏ trước khi cấp phép khai thác khoáng sản phải lấy ý kiến thẩm định của lĩnh vực quốc phòng.

Hải Nam

Các bài đã đăng: