10:28 | 20/04/2017

Đẩy mạnh công nghệ sản xuất gạch không nung

(Xây dựng) - BQLDA tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung (GKN) ở Việt Nam thuộc Bộ KH&CN vừa báo cáo chi tiết kết quả thực hiện dự án. Dự án nằm trong khuôn khổ Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tài trợ từ nguồn viện trợ của Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ KH&CN chủ trì tổ chức thực hiện theo Quyết định số 1686/QĐ-TTg. Bộ Xây dựng là cơ quan đồng thực hiện.

Dự án đã hỗ trợ được 4 tỉnh, TP là Nam Định, Bắc Kạn, Lào Cai và Long An ban hành kế hoạch, chính sách về phát triển VLXD, lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công. Trong năm 2016, Dự án đã hoàn thành bản dự thảo sửa đổi Nghị định 124/NĐ-CP và đã được Bộ Xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 về quản lý VLXD. Các dự thảo khung chính sách khuyên khích đầu tư, chuyển giao công nghệ và khuyến khích sử dụng GKN và hạn chế sử dụng gạch đất nung đã được các chuyên gia thảo luận và góp ý lần thứ nhất. Dự án đồng thời thực hiện thành công 3 dự án trình diễn tại Thái Nguyên, Đà Nẵng và Hải Phòng; Hỗ trợ 1 dự án nhân rộng và đang thực hiện tiếp 2 dự án nhân rộng khác; Hỗ trợ nhà đầu tư GKN tiếp cận được vốn vay từ Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam. Dự án cũng hỗ trợ 4 tỉnh xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện lộ trình xóa bỏ các lò gạch thủ công, lò hoffman và lò liên tục kiểu đứng góp phần quan trọng vào việc thực hiện theo Quyết định 1469 và Quyết định 567 của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình xóa bỏ các loại lò đất nung và kế hoạch phát triển VLXKN trong tương lai. Bên cạnh đó, việc đề xuất khung các nhiệm vụ xây dựng TCVN và QCVN GKN đã đóng góp quan trọng vào việc hoàn thiện bộ TCVN về sản phẩm GKN và bộ QCVN về thiết kế thi công, nghiệm thu các công trình xây dựng sử dụng GKN...

Trong năm 2017 BQLDA sẽ hỗ trợ 6 địa phương ban hành kế hoạch phát triển GKN, xóa bỏ lò gạch thủ công gây ô nhiễm môi trường, tăng cường sử dụng GKN và hạn chế sử dụng gạch đát sét nung. Thêm vào đó, dự án có sự đánh giá công nghệ chế tạo thiết bị GKN trong nước và chính sách hiện hành; đề xuất bổ sung các tiêu chuẩn nhằm thúc đẩy công nghiệp chế biến thiết bị sản xuất GKN trong nước.

Hà Đào

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: