22:20 | 11/07/2017

Đẩy mạnh rà soát thủ tục đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

(Xây dựng) – Về việc rà soát thủ tục, giấy tờ kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, mới đây Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1547/BXD-VLXD gửi Văn phòng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc rà soát bất cập trong quy định về thủ tục, giấy tờ kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Cụ thể, Phó Thủ tướng giao các Bộ Khoa học và Công nghệ, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan, rà soát thống nhất Danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành theo hướng, không chồng chéo đối với cùng một mặt hàng phải qua kiểm tra của nhiều cơ quan.


Bộ Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh rà soát thủ tục, giấy tờ kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (ảnh minh họa)

Ngoài ra, yêu cầu các Bộ quản lý chuyên ngành liên quan khẩn trương ban hành Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành tại khâu thông quan theo đúng nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Tài chính, Tư pháp và cơ quan liên quan rà soát, làm rõ căn cứ pháp lý và mục đích, yêu cầu quản lý của từng loại chứng từ quản lý, kiểm tra chuyên ngành. Trường hợp xác định những loại chứng từ có tên gọi khác nhau nhưng bản chất nội dung kiểm tra tương tự nhau thì sửa đổi, điều chỉnh theo hướng thống nhất dùng một loại chứng từ để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Cũng liên quan đến vấn đề này, Bộ Xây dựng đang triển khai nghiên cứu soát xét sửa đổi, bổ sung, thay thế Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014 của Bộ Xây dựng về việc ban hành QCVN 16:2014/BXD quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, dự kiến được ban hành vào quý III năm 2017.

Nội dung dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2014/TT-BXD có điều khoản bãi bỏ các Thông tư sau: số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014; số 11/2009/TT-BXD ngày 18/6/2009, số 01/2010/TT-BXD ngày 08/01/2010, số 14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010. Danh mục sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng sẽ được giảm đối với sản phẩm, hàng hóa không cần thiết phải quản lý bằng Quy chuẩn kỹ thuật (giảm khoảng 40% số lượng sản phẩm).

Nội dung biện pháp kiểm tra, đánh giá sự phù hợp (quy trình thủ tục kiểm tra, đánh giá sự phù hợp, cơ quan kiểm tra, miễn giảm kiểm tra, thời gian kiểm tra,...) sẽ phải tuân thủ theo các văn bản quy phạm pháp luật của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật đã quy định. Thời gian kiểm tra, đánh giá sự phù hợp liên quan đến thời gian thực hiện phép thử nghiệm cần xem xét quy định để đảm bảo thời gian thông quan hàng nhập khẩu dưới 12 ngày (theo mục tiêu cụ thể tại Quyết định số 2026/QĐ-TTg).

Tuyết Hạnh

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: