11:03 | 13/11/2018

Điều chỉnh quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Sơn La đến năm 2020 định hướng đến năm 2030

(Xây dựng) – Sau khi nhận được Công văn số 3938/UBND-KT của UBND tỉnh Sơn La đề nghị góp ý điều chỉnh quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) tỉnh Sơn La đến năm 2020 định hướng đến năm 2030, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Sơn La.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo Bộ Xây dựng, quy hoạch phát triển VLXD tỉnh Sơn La trên cơ sở phân tích những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện quy hoạch khoáng sản làm VLXD thông thường tỉnh Sơn La; phù hợp với các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La; Quy hoạch khoáng sản làm VLXD của Trung ương, các kế hoạch phát triển và bảo vệ rừng, quy hoạch phát triển du lịch và các ngành kinh tế khác, kế hoạch sử dụng đất, đồng thời sử dụng đất, đồng thời sử dụng tiết kiệm tài nguyên, hạn chế khai thác tài nguyên khoáng sản nói chung, đặc biệt là các vùng núi đá vôi để đảm bảo không làm ảnh hưởng an ninh, quốc phòng, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, phát triển du lịch và bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường.

Mục tiêu phát triển chủng loại VLXD phù hợp với tình hình thực tế đặc điểm khu vực miền núi, đáp ứng nhu cầu thiết yếu phục vụ xây dựng cơ bản của địa phương, sử dụng tiết kiệm, hạn chế khai thác tài nguyên khoáng sản, đất đai, bảo vệ giữ gìn cảnh quan du lịch, môi trường, thiên nhiên, di tích lịch sử, rừng tự nhiên, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Về định hướng phát triển một số chủng loại cụ thể, Bộ Xây dựng đề nghị bổ sung như sau: Đối với xi măng: Thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 1488/QĐ-TTg ngày 29/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng đến năm 2030.

Các VLXD chủ yếu khác: Quy hoạch một số loại phải phù hợp với Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển VLXD Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1586/QĐ-BXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu gốm, sứ xây dựng và đá ốp lát ở Việt Nam đến năm 2020; Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015 của Bộ Xây dựng phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Đối với việc phát triển vật liệu xây: Việc nâng công suất và đầu tư chiều sâu môt số cơ sở sản xuất gạch nung cần tính toán kỹ trên cơ sở nhu cầu thực tế tại địa phương và quy hoạch vùng nguyên liệu đất sét, dựa trên quan điểm mục tiêu để thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 tại Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung và Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định sản lượng gạch đất sét nung giảm dần.

Về phương án quy hoạch gạch nung: Sớm xây dựng thực hiện kế hoạch giảm dần sản xuất gạch đất sét nung thủ công trên địa bàn tỉnh, vì nguồn nguyên liệu sản xuất gạch nung ngày càng ảnh hưởng tới đất đai, môi trường. Định hướng quy hoạch cần hạn chế sản xuất và sử dụng gạch đất set nung, chỉ dùng đất sét làm nguyên liệu cho các sản phẩm bản mỏng có giá trị kinh tế cao.

Về phương án quy hoạch vật liệu xây không nung: Sơn La là địa phương có nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất vật liệu xây không nung phong phú, cần điều chỉnh theo hướng tăng cường phát triển vật liệu xây không nung, UBND tỉnh Sơn La cần tạo điều kiện và có chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích cụ thể tại địa phương để các doanh nghiệp phát triển sản xuất vật liệu xây không nung trên địa bàn.

Bổ sung vật liệu lợp: định hướng đầu tư mới cơ sở ngói xi măng sử dụng cát nghiền, có cơ chế khuyến khích, ưu đãi để các cơ sở sản xuất, chủ động nguồn vật liệu tại chỗ, phù hợp với mục đích sử dụng ở khu vực nông thôn để thay thế dần việc sử dụng tấm lợp AC.

Đối với đá xây dựng: trong phương án quy hoạch cần rà soát lại cơ sở khai thác, chế biến đá xây dựng nhằm khai thác, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường. Việc cấp phép khai thác đá xây dựng đảm bảo theo nội dung yêu cầu tại công văn số 6667/VPCP-CN ngày 27/6/2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, trong đó yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Nâng cao công tác thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền; Không cấp mới, không gia hạn khai thác đổi các khu vực khoáng sản đá làm vật liệu thông thường theo các tuyến quốc lộ để bảo vệ cảnh quan môi trường.

Bổ sung các quy định cụ thể nhằm khuyến khích các cơ sở khai thác, chế biến đá xây dựng tận dụng nguồn đá mạt để sản xuất gạch không nung kết hợp đầu tư chiều sâu nhằm mục đích đa dạng hóa sản phẩm, trong đó có cát nghiền phục vụ nhu cầu thay thế cát tự nhiên trên địa bàn, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường. Rà soát, sắp xếp lại các cơ sở sản xuất cát nghiền thay thế cát tự nhiên, cụ thể hóa các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển sản xuất và sử dụng cát nghiền.

Đối với cát xây dựng: phương án quy hoạch nhằm hạn chế khai thác cát, sỏi. Có các giải pháp thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về phòng chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi tự nhiên. Không quy hoạch sử dụng cát tự nhiên khai thác từ lòng sông làm vật liệu san lấp; cần có quy hoạch nguồn nguyên liệu làm vật liệu san lấp mặt bằng thay thế cát tự nhiên sử dụng cho san lấp.

Bổ sung vật liệu san lấp theo hướng không quy hoạch mới cát mỏ cát dùng cho san lấp, vì vậy nên định hướng những loại vật liệu khác, phế thải từ cơ sở chế biến quặng kim loại thay thế nhu cầu làm vật liệu san lấp.

Đối với vật liệu xây dựng mới, vật liệu trang trí hoàn thiện: Đề nghị trong báo cáo cần nêu định hướng phát triển những chủng loại VLXD mới, thân thiện với môi trường, phù hợp với điều kiện sản xuất và sử dụng tại Sơn La nhằm phục vụ đại bộ phận người dân trên địa bàn.

Bộ Xây dựng cũng đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch: Đề nghị tập trung ưu tiên những giải pháp quan trọng, trên cơ sở đó đề xuất nhiệm vụ cụ thể trong việc tổ chức thực hiện; Đề nghị quy định rõ trách nhiệm từng Sở, ngành trong việc chủ trì hoặc phối hợp để thực hiện quy hoạch, việc thẩm định với các dự án sản xuất VLXD.

Khánh An

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: