14:30 | 24/03/2019

Đóng cửa mỏ đá làm VLXD tại TP Cẩm Phả

(Xây dựng) – UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt Đề án đóng cửa khu vực mỏ đá làm vật liệu xây dựng (VLXD) tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả.


Ảnh minh họa. (Internet)

Theo đó, khu vực mỏ này trước đây UBND tỉnh cấp phép khai thác cho Cty CP Đầu tư phát triển Ngân Sơn.

Diện tích đóng cửa mỏ rộng 7,2ha. Việc đóng cửa mỏ để quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, đưa toàn bộ khu vực đã khai thác trở lại tráng thái an toàn, thu hồi đất để quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan, giao địa phương quản lý.

Kinh phí thực hiện đóng cửa mỏ hơn 227 triệu đồng, từ nguồn vốn của Cty CP Đầu tư phát triển Ngân Sơn.

Việc đóng cửa mỏ phải bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, bảo vệ môi trường, thực hiện đóng cửa mỏ trong 4 tháng kể từ ngày 19/3/2019.

Thanh Nga

Các bài đã đăng: