15:47 | 13/09/2017

Gia hạn thời gian thực hiện Dự án Rà soát, xây dựng danh mục và ghi mã số HS đối với hàng hóa VLXD

(Xây dựng) - Về việc đề nghị gia hạn thời gian thực hiện Dự án rà soát, xây dựng danh mục và ghi mã số HS đối với hàng hóa VLXD, mới đây Bộ Xây dựng có Văn bản 2078/BXD-VLXD gửi Viện Vật liệu xây dựng.


Ảnh minh họa.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang xây dựng Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng”, mã số QCVN 16:2017/BXD. Theo đề nghị Bộ Tài chính, thì Bộ Xây dựng chủ động rà soát, chuẩn hóa và công bố đầy đủ các Danh mục chuyên ngành kèm theo mã HS phù hợp với danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 2017 (Thông tư số 65/2917/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính, áp dụng từ ngày 01/01/2018.

Yêu cầu Viện Vật liệu xây dựng khẩn trương thực hiện, báo cáo trước ngày 01/10/2017 để bổ sung mã số HS đối với hàng hóa VLXD vào dự thảo Thông tư.

Tuyết Hạnh

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: