11:09 | 23/11/2018

Giải đáp về việc ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến xử lý, sử dụng tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu xây dựng

(Xây dựng) - Tại kỳ họp thứ 6, Quốc Hội khóa XIV, Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhận được chất vấn của Đại biểu Huỳnh Thanh Cảnh – Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh Bình Thuận về việc ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến xử lý, sử dụng tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu xây dựng và đề nghị cung cấp nội dung các tiêu chuẩn, quy chuẩn đã ban hành. Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng xin trả lời như sau:


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Về việc ban hành tiêu chuẩn quốc gia tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu san lấp

Ngày 28/9/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định số 2847/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia “TCVN 12249:2018 tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp – Yêu cầu chung”.

Thông tin về Quyết định ban hành đã được công báo trên cổng thông tin của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ. Đại biểu có thể truy cập theo đường dẫn: http://tcvn.gov.vn/2018/11/cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia-tro-xi-nhiet-dien-dot-than-lam-vat-lieu-san-lap/

Hoặc có thể truy cập vào cổng thông tin của Bộ Xây dựng để xem toàn bộ nội dung của tiêu chuẩn này bằng cách: Trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng http://www.xaydung.gov.vn trong mục “Hệ thống văn bản” của trang chủ, vào thư mục “Chỉ đạo điều hành/Văn bản pháp quy và tìm số hiệu Văn bản ban hành “2847/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2018”. Hoặc có thể gõ trực tiếp đường dẫn sau: http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home//legal/2pBh/vi_VN/18/531158/37

Đối với các tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật đã được nêu tại Công văn số 1584/BXD-VLXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng

“Chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng tro xỉ nhiệt điện trong san lấp cho các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật”: Bộ Xây dựng dự kiến ban hành trong quý I/2019.

Hai nhiệm vụ “TCVN kỹ thuật thi công nghiệm thu tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu móng đường và đắp nền đường” và “Hướng dẫn kỹ thuật thi công nghiệm thu mặt đường bê tông đầm lăn có sử dụng tro xỉ” là sản phẩm của đề tài “Sử dụng tro xỉ nhiệt điện trong xây dựng công trình nền và mặt đường giao thông”.

Hiện nay đề tài đang trong giai đoạn xin ý kiến phản biện và tiến hành nghiệm thu trong tháng 12/2018. Sau khi nghiệm thu sẽ hoàn thiện TCVN để gửi Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định vào quý II năm 2019. (Thời gian thẩm định và công bố phụ thuộc vào Bộ Khoa học và Công nghệ).

Tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật thi công nghiệm thu mặt đường bê tông đầm lăn có sử dụng tro xỉ” sẽ được Bộ Xây dựng công bố sau khi Bộ Khoa học và Công nghệ công bố “TCVN kỹ thuật thi công nghiệm thu tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu móng đường và đắp nền đường”.

Hai đề tài nghiên cứu có các sản phẩm là hai chỉ dẫn kỹ thuật: “Hướng dẫn kỹ thuật gia cố nền đất theo phương pháp trộn nông sử dụng chất liên kết có tro xỉ nhiệt điện” và “Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế cấp phối bê tông sử dụng tro bay nhiệt điện” đang trong giai đoạn hoàn thiện. Dự kiến ban hành trong quý II năm 2019.

Đối với các định mức kinh tế kỹ thuật, hiện nay đã hoàn thành các bước khảo sát cơ bản để xây dựng định mức. Tuy nhiên, do phải chờ các tiêu chuẩn, các chỉ dẫn kỹ thuật được ban hành mới đủ cơ sở để ban hành. Dự kiến công bố vào cuối năm 2019.

Về việc cung cấp nội dung các tiêu chuẩn, quy chuẩn và chỉ dẫn kỹ thuật đã ban hành

Bộ Xây dựng gửi tới Đại biểu Huỳnh Thanh Cảnh 15 quy chuẩn, tiêu chuẩn và chỉ dẫn kỹ thuật đã được ban hành liên quan đến việc xử lý, sử dụng tro xỉ nhiệt điện và thạch cao từ các nhà máy hóa chất phân bón làm vật liệu xây dựng (danh sách cụ thể tại phụ lục kèm theo).

Việc ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến xử lý, sử dụng tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu xây dựng chỉ là một phần việc trong Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng mà đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017. Trong Đề án này, Thủ tướng Chính phủ cũng giao cho các bộ ngành khác như: Bộ Công Thương; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng có trách nhiệm ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các cơ chế chính sách để thúc đẩy việc tiêu thụ tro xỉ, giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Trong quá trình thực hiện Đề án này, Bộ Xây dựng luôn luôn chủ động tích cực phối hợp với các bộ ngành và địa phương để giải quyết công việc theo chức năng nhiệm vụ được Chính phủ phân công một cách hiệu quả nhất.

Linh Nguyễn

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: