10:46 | 07/12/2017

Giải đáp vướng mắc về việc xuất khẩu vôi và đôlômit

(Xây dựng) – Về việc việc trao đổi vướng mắc xuất khẩu vôi, đôlômit theo Thông tư số 09/2017/TT-BXD ngày 5/6/2017. Mới đây, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2836/BXD-VLXD gửi Tổng cục Hải quan.


Ảnh minh họa.

Về nội dung Công văn số 6993/TCHQ-GSQL ngày 27/10/2017 của Tổng cục Hải quan gửi Bộ Xây dựng, sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Về khối lượng vôi, đôlômit nung xuất khẩu của từng doanh nghiệp trong quy hoạch: Theo Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015 của Bộ Xây dựng, trong đó có quy hoạch các cơ sở nung vôi công nghiệp và dự kiến vùng nguyên liệu cung cấp. Hiện nay, việc sử dụng các cơ sở nung công nghiệp cho mục đích nung vôi và nung đôlômit phụ thuộc vào mỏ khoáng sản được cấp phép là đá vôi hoặc đá đôlômit. Số lượng mỏ đá đôlômit được cấp phép nung đôlômit không đáng kể (trong quy hoạch có 02 địa phương có đá vôi đôlômit được cấp phép thăm dò, khai thác tại Ninh Bình và Quảng Bình).

Các cơ sở có lò nung công nghiệp có thể nung vôi hoặc nung đôlômit, do đó sản lượng xuất khẩu vôi và đôlômit nung từ cơ sở sản xuất công nghiệp đó không vượt quá công suất được ghi trong quy hoạch và công suất lò được phép đầu tư thực tế đã được phê duyệt, cụ thể: Danh mục các cơ sở sản xuất vôi và đôlômit nung công nghiệp hiện có trong quy hoạch đang hoạt động (tại Phụ lục 1). Danh mục các Dự án đầu tư nhà máy sản xuất vôi, đôlomit nung công nghiệp chưa đi vào hoạt động (tại Phụ lục 2).

Bộ Xây dựng đề nghị cơ quan hải quan căn cứ vào công suất hiện có để trừ lùi khối lượng xuất khẩu, nhằm tránh hiện tượng các doanh nghiệp đầu tư vượt công suất ghi trong quy hoạch hoặc thu gom vôi thủ công để xuất khẩu và hồ sơ Giấy phép khai thác mỏ đá vôi, đôlômit nung theo quy định (tại công văn số 5815/BTNMT-ĐCKS ngày 27/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Căn cứ vào tình hình triển khai dự án sản xuất vôi, đôlômit nung công nghiệp hàng năm của doanh nghiệp và Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp theo quy định, Bộ Xây dựng sẽ thông báo tới Tổng cục Hải quan đối với các dự án đầu tư cở sản xuất vôi, đôlômit nung công nghiệp trong Phụ lục 2 khi đi vào hoạt động.

Việc xây dựng và ban hành Thông tư số 09/2017/TT-BXD ngày 5/6/2017 hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung đã nhận được sự thống nhất của các Bộ, ngành và địa phương liên quan trong đó có Tổng cục Hải quan. Mục tiêu của việc bàn hành Thông tư nhằm đưa ra các giải pháp thực hiện lộ trình xoá bỏ lò vôi, đôlômit nung thủ công, đảm bảo để các doanh nghiệp sản xuất vôi, đôlômit công nghiệp và khai thác khoáng sản đá nung vôi, nung đôlômit thực hiện đúng theo quy định của Luật Khoáng sản. Về việc theo dõi khối lượng xuất khẩu vôi, đôlômit nung theo Thông tư số 09/2017/TT-BXD ngày 5/6/2017, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 37/BXD-VLXD ngày 11/9/2017, đề nghị Tổng cục Hải quan thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Tuyết Hạnh

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: