10:46 | 08/08/2017

Hà Tĩnh: Kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh cát xây dựng

(Xây dựng) - Thực hiện tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh tại Công văn số 4729/UBND-NL2 ngày 31/7/2017 về việc triển khai thực hiện chỉ đạo về tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản. Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã thành lập Đoàn kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa cát xây dựng đối các tổ chức, cá nhân khai thác, sản xuất, kinh doanh cát xây dựng trong toàn tỉnh.


Lãnh đạo Sở Xây dựng giám sát cán bộ lấy mẫu về kiểm định.

Trong thời gian từ ngày 4 - 15/8, Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra 31 đơn vị mỏ và các điểm kinh doanh trên địa bàn. Nội dung tập trung kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân khai thác, sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa cát xây dựng trên địa bàn tỉnh: kiểm tra nhà nước về nguồn gốc, chất lượng, giá bán đối với các tổ chức, cá nhân khai thác, sản xuất, kinh doanh cát xây dựng trên địa bàn tỉnh. Các quy định Pháp luật khác liên quan đến khai thác, kinh doanh cát xây dựng.


Điểm kinh doanh cát xã Vượng Lộc.

Đoàn sẽ tiến hành lấy mẫu cát xây dựng tại các điểm khai thác, kinh doanh để thực hiện thí nghiệm kiểm tra chất lượng; xử lý vi phạm, thông báo vi phạm đến các cơ quan có liên quan, kịp thời ngăn chặn đối với các hành vi vi phạm về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm hàng hóa đối với việc khai thác, sản xuất, kinh doanh cát xây dựng.


Cán bộ sở Xây dựng kiểm tra thực tế tại hiện trường.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Tĩnh, mặc dù công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh cát xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh luôn được triển khai quyết liệt, có hiệu quả, song vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Đợt tổng kiểm tra này sẽ là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước có cái nhìn tổng quát về thực trạng kinh doanh, khai thác cát trên địa bàn, đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quản lý thị trường vật liệu xây dựng sát đúng với thực tế.

Phương Dung

Các bài đã đăng: