18:35 | 26/04/2019

Hoàn thiện Dự thảo Đề án xây dựng lộ trình dừng sử dụng amiăng trắng

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng đã hoàn thiện Dự thảo Đề án xây dựng lộ trình dừng sử dụng amiăng trắng để chấm dứt sản xuất tấm lợp amiăng vào năm 2023.


Sản xuất tấm lợp amiăng trắng.

Bộ Xây dựng đã tổ chức 02 hội thảo lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Đề án, đồng thời lấ ý kiến các Bộ, địa phương, các Ủy ban của Quốc hội, hội nghề nghiệp, các đơn vị sản xuất tấm lợp amiăng ximăng và các tổ chức liên quan. Kết quả, có 39/42 đơn vị nhất trí với nội dung dự thảo Đề án trong đó có các Bộ, cơ quan ngang Bộ như: Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Khoa học và công nghệ...

Riêng Bộ Tư pháp có ý kiến: Theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 thì lộ trình dừng sử dụng amiăng trắng để chấm dứt sản xuất tấm lợp amiăng không thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Hiệp hội tấm lợp Việt Nam và Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam có văn bản không nhất trí với nội dung Dự thảo Đề án.

Sau khi tiếp thu các ý kiến, Bộ Xây dựng cho rằng cần phải làm rõ hơn các nội dung: Rà soát các quy định của pháp luật hiện hành về sử dụng amiăng trắng; Phương án vật liệu thay thế vật liệu amiăng trong sản xuất tấm lợp xi măng sợi đảm bảo chất lượng, giá thành hợp lý và tận dụng được các dây chuyền sản xuất tấm lợp sẵn có; Đánh giá tác động của việc thay thế amiăng trắng trong sản xuất tấm lợp xi măng đến sản phẩm (tính chất cơ lý, tuổi thọ, giá thành) ảnh hưởng đến doanh nghiệp, người lao động và người tiêu dùng; Tìm hiểu kinh nghiệm quản lý, sử dụng amiăng trắng của một số quốc gia chưa cấm sử dụng amiăng (Trung Quốc, Nga); Tổ chức hội thảo quốc tế về quản lý, sử dụng amiăng trắng theo nội dung Đề án.

Thanh Nga

Các bài đã đăng: