16:53 | 17/07/2019

Hướng dẫn đầu tư xây dựng các nhà máy gạch Tuynel tại Hòa Bình

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Hòa Bình hướng dẫn việc đầu tư xây dựng các dự án nhà máy gạch Tuynel trên địa bàn tỉnh.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 32, 33 của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định về thẩm quyền quyết định đầu tư, việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh.

Căn cứ Văn bản số 8616/VPCP-CN ngày 10/9/2018 của Văn phòng Chính phủ, thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc thực hiện các dự án sản xuất gạch đất sét nung: “Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, chấp thuận đầu tư các dự án cải tạo, chuyển đổi công nghệ tiên tiến đối với gạch đất sét nung đảm bảo (lò tuynel sản xuất theo công nghệ tiên tiến; mức độ cơ giới hóa, tự động hóa cao; tăng năng suất lao động; giảm tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu; đảm bảo các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường theo quy định)”.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình, trên cơ sở các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và điều kiện thực tế của địa phương, xem xét, quyết định.

Khánh An

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: