22:04 | 05/03/2008

Đã có biện pháp cảnh báo cho những vùng trượt lở, lũ quét, lũ bùn đá

Tiến sĩ Trần Trọng Huệ, Viện trưởng Viện địa chất Việt Nam cho biết: mục tiêu của đề tài nhằm làm sáng tỏ nguyên nhân gây trượt lở, lũ ống, lũ quét, lũ bùn đá ở các huyện Yên Minh, Xín Mần, Hoàng Su Phì, đề xuất những giải pháp để phòng tránh thiên tai, thảm họa theo đặc điểm địa hình của từng vùng. Qua việc nghiên cứu, khảo sát đánh giá các đặc điểm của trượt lở đất, lũ quét, lũ bùn đá, đề án đưa ra biện pháp cảnh báo nguy cơ xuất hiện, nguy cơ thiệt hại để có cách phòng tránh thích hợp cho người dân sống trong vùng có nguy cơ trượt lở, lũ quét, lũ bùn đá.

Hà Giang là tỉnh miền núi có địa hình, địa chất đa dạng và phức tạp. Với hệ thống sông ngòi, khe lạch thường có độ dốc cao; các tầng cấu trúc địa chất nhiều vùng miền có sự khác biệt; sự liên kết về địa chất chịu nhiều ảnh hưởng của tác động môi trường tự nhiên. Khí hậu khắc nghiệt, cộng với những hậu quả của việc chặt phá rừng tràn lan từ những năm 90 của thế kỷ trước khiến nhiều cánh rừng trơ trọi không còn cây xanh, đây chính là một trong những nguyên nhân làm Hà Giang luôn phải đối mặt với những trận lũ quét, lũ ống mỗi khi mùa mưa về. Theo thống kê của các ngành chức năng: từ năm 1990 đến 2007, tỉnh Hà Giang đã xảy ra nhiều trận lũ quét, trượt lở, lũ bùn đá, chủ yếu xảy ra ở các huyện Yên Minh, Xín Mần, Hoàng Su Phì làm nhiều người chết và bị thương, thiệt hại về kinh tế hàng trăm tỷ đồng. Đặc biệt, trận lũ quét kinh hoàng ở hai xã Du Gìa, Du Tiến huyện Yên Minh vẫn còn ám ảnh cuộc sống của đồng bào nơi đây.

Trước những đòi hỏi bức bách, liên quan trực tiếp đến đời sống, tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước, việc triển khai nghiên cứu thực hiện đề tài khoa học là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu, hạn chế những thiệt hại của thiên tai. Giáo sư Nguyễn Trọng Yêm, Viện địa chất, Chủ nhiệm đề tài KC.08.01 cho biết: để khảo sát nghiên cứu và thực hiện đề tài, Ban chủ nhiệm đã phải thu thập hàng ngàn trang tài liệu về hiện trạng sử dụng đất, báo cáo về tình hình thiên tai của tỉnh Hà Giang và các huyện Yên Minh, Hoàng Su Phì, Xín Mần; tiến hành 3 đợt khảo sát thực địa, với trên 300 điểm khảo sát; lấy 70 mẫu đất nguyên dạng để phân tích thành phân cơ lý, 18 mẫu phân tích độ muối hòa tan trong đất, 38 mẫu phân tích thành phần định lượng của đất, vỏ phong hóa. Kết quả, những người làm đề tài đã hoàn thành 3 bộ bản đồ ở tỷ lệ 1:50.000, gồm: bản đồ hiện trạng trượt lở, lũ quét, lũ bùn đá; bản đồ cảnh báo nguy cơ trượt lở, bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ quét, lũ bùn đá; bản đồ cảnh báo nguy cơ thiệt hại do trượt lở, bản đồ cảnh báo nguy cơ thiệt hại do lũ quét, lũ bùn đá. Kết quả này đã thực sự là lời giải cho những vùng có nguy cơ trượt lở lũ ống, lũ quét, lũ bùn đá ở các huyện Yên Minh, Hoàng Su Phì, Xín Mần của tỉnh Hà Giang. Đề tài đã đưa ra được các xã của từng huyện có nguy cơ trượt lở, lũ ống, lũ quét, cảnh báo và giải pháp khắc phục cho từng vùng. Tiến sĩ Ngô Thị Phượng, Thư ký đề tài cho biết: đề tài đã nghiên cứu, khảo sát, đưa ra cảnh báo vùng có nguy cơ trượt lở như huyện Hoàng Su Phì 6/25 xã, thị trấn có nguy cơ trượt lở rất cao; 19/25 xã, thị trấn nguy cơ trượt lở cao.

Với bản đồ hiện trạng và các cảnh báo có thiên tai xảy ra đã giúp cho các huyện tự chủ được kế hoạch phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và đưa ra được các giải pháp thích hợp để ổn định phát triển kinh tế xã hội của các huyện, đồng thời có kế hoạch phối hợp với các sở, ngành liên quan căn cứ kết quả nghiên cứu của đề tài để triển khai, sắp xếp ổn định các khu dân cư trong những khu vực đã được cảnh báo về thiên tai.

Ông Trịnh Duy Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban phòng chống lụt bão tỉnh cho biết: đề tài thành công và đưa vào ứng dụng tại Hà Giang trong việc cảnh báo nguy cơ và đưa ra các giải pháp phòng tránh trượt lở, lũ quét, lũ ống, lũ bùn đá trên địa bàn các huyện vùng cao của tỉnh góp phần hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Đây thực sự là một trong những giải pháp hữu hiệu trong công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai đối với tỉnh Hà Giang.

Hiệu quả của đề tài KC.08.01 đã tìm được lời giải cho bài toán phòng tránh thiên tai trượt lở, lũ quét, lũ ống, lũ bùn đá ở Hà Giang. Tuy nhiên, để không xảy ra những thảm họa thiên tai, không gì hơn là ý thức của mỗi chúng ta trong việc sử dụng nguồn tài nguyên nước, đất và rừng. Việc trồng rừng và ý thức bảo vệ rừng, sử dụng nguồn tài nguyên hợp lý có lẽ là sự phát triển bền vững nhất, góp phần giảm thiểu những thiệt hại mà thiên tai gây ra./.


Văn Doanh (baoxaydung.com.vn)

Tags: ,  ,  ,  ,  ,  ,  

Các bài đã đăng: