22:34 | 20/01/2019

Lập Thạch (Vĩnh Phúc): Tăng cường quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản

(Xây dựng) - Xác định khai thác và chế biến tài nguyên khoáng sản (TNKS) có đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, trong những năm qua, UBND huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai tích cực, đồng bộ các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép, không đúng giấy phép quy định, hạn chế thất thoát tài nguyên quốc gia và giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở các khu vực khai thác TNKS trên địa bàn.


Huyện Lập Thạch đặc biệt chú trọng quản lý khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng. (Ảnh: TK)

Theo quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, huyện Lập Thạch có 193ha diện tích đất được khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường, trong đó có 57,29ha đã được cấp phép cho 05 đơn vị khai thác đất san lấp với tổng trữ lượng 4.442.480 m3; đất san lấp ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng có 04 dự án khai thác với tổng diện tích khai thác 23,15ha, trữ lượng 525.624m3; 01 dự án khai thác đá xây dựng có diện tích khai thác 16,54ha với trữ lượng 389.624m3. Các dự án trên hiện nay đều đi vào hoạt động, tuy nhiên trong quá trình khai thác, vận chuyển các đơn vị khai thác chưa chấp hành nghiêm quy định về tải trọng, che phủ bạt khi vận chuyển vật liệu…

Theo báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, trong thời gian qua, Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Lập Thạch đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức kiểm tra các cơ sở khai thác TNKS trên địa bàn, kịp thời xử lý các vi phạm, hướng dẫn các cơ sở thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản. Vì thế, hầu hết các doanh nghiệp được cấp phép khai thác TNKS trên địa bàn đều đã ký cam kết phục hồi môi trường sau khai thác và đảm bảo hoạt động khai thác không ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư.

Tuy nhiên, hiện nay công tác quản lý, giám sát việc khai thác, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn huyện còn nhiều bất cập; giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương thiếu sự liên kết, phối hợp; các quy định về việc khai thác, vận chuyển còn chưa chặt chẽ; các dự án khai thác sau khi hết thời hạn cấp phép thường không được phục hồi mặt bằng, gây khó khăn cho công tác tái đầu tư.

Để thực hiện tốt công tác quản lý khoáng sản, UBND huyện Lập Thạch đã chỉ đạo các xã, thị trấn có quy hoạch khai thác đất thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về việc quản lý TNKS trên địa bàn; tăng cường kiểm tra các đơn vị khai thác theo phạm vi cấp phép; xử lý vi phạm theo quyền hạn, báo cáo, kiến nghị với các cơ quan chức năng khi vượt thẩm quyền.

Đồng thời yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp khai thác thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về khai thác tài nguyên khoáng sản; tổ chức khai khác trong phạm vi được cấp phép, bảo vệ môi trường, dọn dẹp vật liệu rơi vãi trên đường; đăng ký phương tiện vận chuyển với chính quyền địa phương; tăng cường phối hợp với công an huyện, các phòng ban chuyên môn.

Bên cạnh đó, huyện Lập Thạch cũng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh Vĩnh Phúc giải quyết các vướng mắc về thuế, phí khai thác; phục hồi mặt bằng đối với các dự án đã đóng cửa, ngừng cấp phép; tái đầu tư xây dựng các xã, thị trấn có mỏ khai thác.

Để đảm bảo việc khai thác khoáng sản gắn với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn trong thời gian tới, UBND huyện Lập Thạch giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật về tài nguyên khoáng sản đến cán bộ, người dân, doanh nghiệp nhằm hạn chế các vi phạm về khai thác khoáng sản, nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ nguồn TNKS trên địa bàn; gắn trách nhiệm người đứng đầu trong việc quản lý khai thác khoáng sản tại địa phương; tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm về khai thác tài nguyên khoáng sản theo quy định của pháp luật; lồng ghép phương án quy hoạch các điểm, vị trí khai thác đất phù hợp trên cơ sở tính toán khối lượng đất san lấp cần thiết tại các công trình như: Quy hoạch xây dựng khu, cụm công nghiệp; quy hoạch đô thị; quy hoạch công trình giao thông.

Minh Anh

Các bài đã đăng: