23:49 | 12/02/2018

Ông Phạm Văn Bắc - Vụ trưởng Vụ VLXD: Hạn chế mâu thuẫn đột biến về cung cầu VLXD

(Xây dựng) - Để năm 2018 là một năm khởi sắc, ông Phạm Văn Bắc - Vụ trưởng Vụ VLXD đã chia sẽ về những kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm cụa Vụ trong năm mới.

Theo đó, công tác quản lý Nhà nước về VLXD sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện đề án quy hoạch khoáng sản làm xi măng và đề án quy hoạch khoáng sản làm VLXD; hoàn thiện Đề án nghiên cứu phát triển VLXD phục vụ vùng ven biển và hải đảo, Đề án xây dựng lộ trình dừng sản xuất tấm lợp amiăng sử dụng amiăng trắng để trình Chính phủ.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện một số thông tư, văn bản hướng dẫn, triển khai nhiệm vụ, đề án, đặc biệt là đề án xử lý tro xỉ thạch cao làm VLXD. Đây cũng được coi là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018, nhất là trong bối cảnh lượng tro xỉ thải từ các nhà máy nhiệt điện thải ra ngày càng nhiều.

Một nhiệm vụ không thể thiếu nữa là tăng cường công tác quản lý thị trường VLXD trên phạm vi toàn quốc theo quy hoạch, tránh tình trạng dư thừa hoặc khan hiếm, hạn chế có những mâu thuẫn đột biến về cung cầu. Cùng với đó, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục hoàn thiện quy chuẩn, tiêu chuẩn để chương trình phát triển vật liệu xây không nung đi vào cuộc sống hơn nữa, từng bước thay thế vật liệu nung; khắc phục những khiếm khuyết của vật liệu không nung, góp phần thực hiện cam kết với quốc tế, giảm khí thải ra môi trường

PV

Các bài đã đăng: