14:24 | 10/10/2017

Quảng Bình: Kiên quyết xử lý các bến bãi tập kết cát, sỏi lòng sông trái phép

(Xây dựng) – Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, trong ngày 9/10/2017, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, đơn vị đã ban hành Công văn số 3562/VPUBND-TNMT về việc xử lý các bến bãi tập kết cát, sỏi lòng sông trái phép của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn.


Cát sỏi lòng sông, vật liệu chủ lực phục vụ công tác san lấp.

Thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Bình đã tập trung chỉ đạo trong công tác quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi và bảo vệ tài nguyên cát, sỏi trên địa bàn tỉnh, do vậy công tác quản lý khai thác, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản nói chung và cát, sỏi nói riêng đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tập kết, tiêu thụ cát, sỏi trái phép vẫn còn diễn ra ở một số địa phương…

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, yêu cầu Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ bến bãi tập kết cát, sỏi lòng sông nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, chấn chỉnh tình trạng lập bến bãi tập kết cát, sỏi lòng sông trái phép, không có trong quy hoạch.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chấm dứt tất cả bến bãi tập kết cát, sỏi lòng sông trái phép, tự phát, không có trong quy hoạch trên địa bàn quản lý. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm. Đồng thời kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu địa phương nếu để xảy ra vi phạm.

Nhất Linh

Các bài đã đăng: