15:58 | 19/06/2018

Quảng Bình: Thắt chặt quản lý việc sử dụng tro xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng

(Xây dựng) - Tro xỉ, thạch cao đáp ứng hoặc phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành được khuyến khích tái chế, tái sử dụng làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) và trong các công trình xây dựng nhằm mục đích bảo vệ môi trường, tiết kiệm diện tích đất làm bãi chứa, giảm sử dụng tài nguyên khoáng sản, đảm bảo phát triển bền vững.

Sử dụng tro xỉ, thạch cao vào sản xuất VLXD.

Để thúc đẩy cũng như quản lý việc sử dụng tro xỉ, thạch cao của các nhà máy xi măng, sản xuất VLXD, ngày 14/6/2018, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2104/VPUBND-TNMT yêu cầu Cty CP Xi măng sông Gianh, Cty TNHH Vận tải thương mại Lê Nam thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung tại văn bản của Bộ Tài nguyên & Môi trường, Sở Tài nguyên & Môi trường yêu cầu về việc sử dụng tro bay, thạch cao làm nguyên liệu đầu vào để sản xuất xi măng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Tài nguyên & Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của Cty CP Xi măng sông Gianh, Cty TNHH Vận tải thương mại Lê Nam để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) của các đơn vị theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh.

Trước đó, ngày 22/01/2018, Xi măng Sông Gianh có Văn bản số 19/XMSG-BAT gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị về việc sử dụng tro bay, thạch cao nhân tạo làm nguyên liệu sản xuất xi măng.

Phúc đáp văn bản này, Tổng cục Môi trường đã tham mưu Bộ Tài nguyên và Môi trường và có văn bản số 736/BTNMT-TCMT ngày 13/02/2018 chấp thuận cho Cty được tiếp nhận và sử dụng tro bay, thạch cao nhân tạo phát sinh từ các nhà máy nhiệt điện đang hoạt động tại Việt Nam làm nguyên liệu sản xuất xi măng với các điều kiện sau: Tro bay, thạch cao nhân tạo phải đáp ứng các quy định hiện hành về tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật làm nguyên liệu sản xuất VLXD; Cty có trách nhiệm giám sát việc vận chuyển tro bay, thạch cao nhân tạo của Cty TNHH Vận tải Thương mại Lê Nam từ các nhà máy nhiệt điện đến Nhà máy xi măng sông Gianh, phải đáp ứng yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; trong quá trình vận chuyển đảm bảo không được làm rơi vãi, gây phát tán bụi ra môi trường; sử dụng biên bản bàn giao tro bay, thạch cao nhân tạo cho mỗi lần vận chuyển và tiếp nhận.

Ngoài ra, trong Công văn số 736/BTNMT-TCMT, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng yêu cầu: Đối với tro bay, thạch cao nhân tạo làm nguyên liệu sản xuất xi măng không đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn làm VLXD theo quy định hiện hành, để được chấp nhận Cty phải lập phương án đồng xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND huyện Tuyên Hóa chỉ đạo xã Tiến Hóa và các phòng, ban, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích cho người dân về Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất VLXD và trong công trình xây dựng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017 và một số quy định pháp luật hiện hành liên quan; thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động vận chuyển và sử dụng tro bay trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm (nếu có) theo thẩm quyền; báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên & Môi trường cùng cơ quan có liên quan.

PV

Các bài đã đăng: