10:17 | 07/08/2018

Quảng Ngãi: Đấu giá quyền khai thác tất cả các dự án khai thác cát, sỏi

(Xây dựng) – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căn vừa đưa ra Thông báo số 228/TB-UBND liên quan công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và khai thác tài nguyên, khoáng sản.

Ảnh minh họa.

Liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đối với các công trình dự án thuộc lĩnh vực điện lực đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ Luật Đất đai, Luật Điện lực, Luật Xây dựng và trên cơ sở được Bộ Công thương phê duyệt Quy hoạch điện lực hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình HĐND tỉnh xem xét, thống nhất và thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến việc thu hồi đất đối với các dự án khuyến khích đầu tư, công trình công cộng quy mô lớn trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất: Thống nhất việc thông báo chung cho tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng biết việc triển khai đầu tư dự án, sau đó tiến hành thông báo thu hồi đất cụ thể cho từng cá nhân, tổ chức, hộ gia đình theo quy định để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Đối với việc xây dựng nhà ở, công trình trái phép trên đất nông nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng, địa phương kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Việc thông báo thu hồi đất thực hiện công trình, dự án phải thực hiện theo đúng quy định, sau thời gian 3 năm nếu không triển khai thực hiện thì hết hiệu lực.

Đối với công tác quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản, trong thời gian đến, đối với tất cả các dự án khai thác đá, cát, sỏi làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh phải thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản (trừ một số điểm bồi tụ nhỏ lẻ, trữ lượng nhỏ ở miền núi, vùng sâu, vùng xa khai thác nhằm mục đích phục vụ xây dựng các công trình hạ tầng, công cộng, giao thông nông thôn tại địa phương).

Đối với dự án khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp, giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu kỹ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện thí điểm đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với một số mỏ đất làm vật liệu san lấp, trình UBND tỉnh trước ngày 30/9/2018.

Đối với các trường hợp khai thác khoáng sản UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương lập hồ sơ cấp phép khai thác thì tiếp tục thực hiện, nhưng thời hạn cấp phép khai thác tối đa là 02 năm và không gia hạn.

Nguyễn Tuấn

Các bài đã đăng: