12:14 | 08/11/2018

Quảng Ngãi: Xóa bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh

(Xây dựng) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có chỉ đạo xóa bỏ lò gạch thủ công, lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục và lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên địa bàn tỉnh.


Ảnh minh họa.

Quảng Ngãi vừa có văn bản​ yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện xóa bỏ lò gạch thủ công, lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục và lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên địa bàn tỉnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 8616/VPCP-CN ngày 10/9/2018 và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3198/UBND-CNXD ngày 06/6/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện và thành phố tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phản ánh sâu rộng việc thực hiện lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn theo đúng quy định; chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên bám sát địa bàn quyết liệt thực hiện các biện pháp chấm dứt các hoạt động sản xuất, nung đốt lò gạch thủ công theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3198/QĐ-UBND ngày 06/6/2018; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3198/UBND-CNXD ngày 06/6/2018. Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi, đôn đốc các địa phương thực hiện xóa bỏ lò gạch thủ công theo đúng lộ trình; tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện và tham mưu UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo xóa bỏ lò gạch thủ công theo đúng quy định.

Nguyễn Tuấn

Các bài đã đăng: