15:06 | 09/05/2019

Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản phục vụ đấu giá quyền khai thác khoáng sản

(Xây dựng) – Về việc quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản phục vụ đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020, khu vực mỏ đá Suối Giàng nằm trong danh mục Phụ Lục II (mục VI.21) có tổng diện tích 1.211ha được quy hoạch với mục đích thăm dò, khai thác làm đá ốp lát, trang trí mỹ nghệ.

Khu vực Suối Giàng 2 dự kiến đưa ra đấu giá có diện tích 22ha nằm trong diện tích 1211ha thuộc quy hoạch trên, không thuộc khu vực cấm và tạm thời cấm các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái (theo Văn bản số 72/UBND-TNMT ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh Yên Bái). Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp đối với các đơn vị sau khi trúng đấu giá, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát xác định cụ thể về hiện trạng rừng tự nhiên theo nội dung Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; các thông tin liên quan đến đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, số hộ dân chịu ảnh hưởng khi được cấp phép khai thác sau này.

Việc thực hiện chính sách đấu giá quyền khai thác khoáng sản cần khuyến khích. Để đảm bảo việc triển khai đấu giá quyền khai thác khoáng sản thực hiện theo đúng quy định, Bộ Xây dựng thống nhất tên loại khoáng sản, tên điểm mỏ, diện tích, tọa độ khu vực khoáng sản đưa ra đấu giá thuộc Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 theo như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1555/BTNMT-ĐCKS nêu trên.

Ánh Dương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: