09:57 | 30/11/2012

Sản phẩm có chứa Amiăng với sức khỏe người tiêu dùng

Ngày 29/11, tại Hà Nội, được sự hỗ trợ của Tổ chức Nhân dân về Y tế, Giáo dục và Phát triển Hải ngoại Australia (APHEDA), Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) đã tổ chức hội thảo “Sản phẩm có chứa Amiăng với sức khỏe người tiêu dùng”nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người tiêu dùng trong việc sản xuất và sử dụng sản phẩm có chứa amiăng một cách an toàn, hiệu quả.

Tại hội thảo, đại diện tổ chức APHEDA; Vụ VLXD (Bộ Xây dựng); Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật BHLĐ; Cục Quản lý cạnh tranh, Viện Công nghệ (Bộ Công Thương) đã trình bày các tham luận liên quan, tập trung một số nội dung như: Các quy định về quản lý các vật liệu sản xuất nguy hại trong ngành Xây dựng; các quy định có liên quan đến sản xuất và sử dụng tấm lợp có chứa amiăng; danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD; tình hình sử dụng amiăng ở Việt Nam và các giải pháp phòng ngừa bệnh amiăng; nghiên cứu sản xuất tấm lợp không amiăng tại Việt Nam...

Mặc dù công nghệ sản xuất không amiăng của Việt Nam mới được ứng dụng vài năm gần đây nhưng các chuyên gia đều cho rằng, Việt Nam đã hoàn toàn chủ động về công nghệ, thiết bị cho sản xuất tấm lợp, tấm phẳng không amiăng. Về mặt kỹ thuật, chúng ta có thể nhanh chóng chuyển sang sản xuất không amiăng với chất lượng sản phẩm đạt các tiêu chuẩn cao của thế giới mà không mất nhiều thời gian mò mẫm thử nghiệm.

Ngoài ra, việc sản xuất không amiăng góp phần đáng kể hạn chế ảnh hưởng tiêu cực tới sức khoẻ con người và môi trường cả về phương diện sản xuất và sử dụng sản phẩm. Tuy nhiên, trong khi chưa chuyển sang sản xuất không amiăng, các tổ chức và cơ quan chức năng cần tuyên truyền, khuyến cáo người sản xuất và người tiêu dùng về lợi ích của việc sản xuất sản phẩm không amiăng, tạo điều kiện dư luận cho việc chuyển sang sản xuất sạch hơn; khuyến nghị các cơ quan chức năng nên có các chính sách phù hợp nhằm động viên các nhà sản xuất chuyển dần từng bước sang công nghệ không amiăng...


Linh Anh (baoxaydung.com.vn)

Các bài đã đăng: