11:30 | 15/05/2019

Sửa đổi Luật Khoáng sản 2010: Bổ sung trách nhiệm của cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư

(Xây dựng) – Góp ý sửa đổi, bổ sung Luật khoáng sản 2010, Bộ Xây dựng đề nghị bổ sung trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.

Ảnh minh họa.

Trách cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư

Theo Bộ Xây dựng, tại khoản 3, Điều 17 của Luật Khoáng sản, cần bổ sung trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc phê duyệt quy hoạch ngoài các dự án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn phải lấy ý kiến các cơ quan có thẩm quyền quản lý quy hoạch, cấp phép hoạt động khoáng sản các lĩnh vực khác (quy hoạch khu công nghiệp, khu kinh tế, khu du lịch…).

Tại khoản 1, Điều 64 của Luật khoáng sản, cần bổ sung khoáng sản là đất san lấp làm vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường.

Tại điểm a, khoản 2, Điều 64 của Luật Khoáng sản, Bộ Xây dựng đề nghị sửa lại như sau: “Khai thác trong diện tích đất của dự án đầu tư xây dựng công trình đã được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư”.

Lý giải về nội dung này, Bộ Xây dựng cho biết: Thực tế hiện nay nhiều loại khoáng sản được phép khai thác tận thu mà sản phẩm không sử dụng cho công trình đó, Nhà nước không thu được tiền thuế, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, nếu khi doanh nghiệp bán ra ngoài thì vi phạm pháp luật, gây khó khăn cho cả đối tượng được cấp phép khai thác và cơ quan quản lý cấp phép.

Tại điểm a, khoản 1, Điều 65 của Luật Khoáng sản quy định về khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình: “Đối với khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình phát hiện có khoáng sản thì cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép quy định tại điều 82 của Luật này quyết định việc thăm dò, khai thác trước khi dự án được phê duyệt hoặc cấp giấy phép đầu tư”.

Theo Bộ Xây dựng, nội dung này chưa phù hợp vì việc phát hiện khoáng sản có thể xảy ra ở giai đoạn trước hoặc sau khi dự án được phê duyệt hoặc cấp phép đầu tư.

Quyền chuyển nhượng quyền khai thác

Tại khoản 1, Điều 66 của Luật Khoáng sản quy định về chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản: “Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản đã hoàn thành công tác xây dựng cơ bản, đưa mỏ vào khai thác thì được chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản”.

Bộ Xây dựng đề nghị sửa đổi theo hướng cho phép doanh nghiệp được chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản sau khi có giấy phép khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp nhằm đảm bảo quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp.

Bổ sung nội dung liên quan đến thủ tục điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản, xác định lại tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong trường hợp thay đổi trữ lượng, thời gian khai thác còn lại sau khi thăm dò nâng cấp hoặc thay đổi mục đích sử dụng khoáng sản trong Luật Khoáng sản.

Bổ sung nội dung quy định trách nhiệm các cấp chính quyền địa phương khi để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, trách nhiệm lập phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong Luật Khoáng sản.

Theo quy định tại khoản 14, Điều 8 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018, đã bổ sung nội dung liên quan đến trách nhiệm quản lý Nhà nước về khoáng sản của UBND các cấp “Xây dựng nội dung phương án bảo vệ thăm dò, khai thác, chế biến các loại khoáng sản làm VLXD trong quy hoạch tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt”.

Tuy nhiên, căn cứ để cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản của UBND các địa phương quy định tại khoản 2, Điều 82 của Luật Khoáng sản chưa được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với nội dung trên (căn cứ vào quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm VLXD tại danh mục 33, phụ lục 1 của Luật Quy hoạch hay phương án bảo vệ thăm dò, khai thác, chế biến các loại khoáng sản làm VLXD trong quy hoạch tỉnh nêu trên).

Thanh Nga

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: