11:31 | 27/04/2011

Thái Nguyên xây dựng quy hoạch phát triển ngành sản xuất VLXD

Những năm qua, lĩnh vực sản xuất VLXD ở Thái Nguyên đã có sự phát triển vượt bậc, nhất là đầu tư ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực sản xuất xi măng, vật liệu xây, vật liệu lợp và khai thác đá. Nhiều sản phẩm VLXD mới đã được sản xuất và tiêu thụ mạnh, sản lượng liên tục tăng, chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, sản xuất đã và đang nảy sinh một số bất cập như: công nghệ thủ công lạc hậu vẫn còn, nhất là trong sản xuất gạch nung, đá xây dựng, tấm lợp amiăng xi măng; việc khai thác cát sỏi, đá xây dựng, sét gạch ngói chưa được quản lý chặt chẽ, gây ô nhiễm môi trường, nhiều sản phẩm VLXD lưu thông trên thị trường chưa đạt tiêu chuẩn chất lượng…

Để tiếp tục quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất VLXD trên địa bàn, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà đầu tư, mới đây tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành xây dựng quy hoạch phát triển VLXD đến năm 2020. Theo đó, trong những năm tới Thái Nguyên sẽ tập trung sản xuất một số sản phẩm như: xi măng, vật liệu xây không nung, vật liệu lợp các loại, đá xây dựng, cát xây dựng và bê tông xây dựng… đồng thời chú trọng nghiên cứu phát triển các loại vật liệu mới.


Thành Vân (baoxaydung.com.vn)

Tags: ,  ,  

Các bài đã đăng: