23:17 | 06/05/2011

Tháng 4, cả nước tiêu thụ 4,6 triệu tấn xi măng

Tổng hợp tình hình SXKD của các DN thuộc Bộ Xây dựng (kể cả TCty Công nghiệp Xi măng Việt Nam) cho thấy, tháng 4 ước thựuc hiện khoảng 4.787,3 tỷ đồng, 4 tháng đầu năm ước đạt 17.893,3 tỷ đồng, bằng 30% so với kế hoạch năm, bằng 118,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản xuất xi măng toàn Ngành tháng 4 đạt 4,72 triệu tấn, 4 tháng đạt khoảng 16,4 triệu tấn, bằng 30% so với kế hoạch năm. Tháng 4 sản lượng xi măng tiêu thụ ước đạt 4,6 triệu tấn, 4 tháng đạt 16,02 triệu tấn, bằng 29,4% kế hoạch năm.


Thư Kỳ (baoxaydung.com.vn)

Các bài đã đăng: