10:31 | 22/08/2013

Tháng 7, Vicem tiêu thụ gần 2 triệu tấn sản phẩm

Đại diện TCty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) cho biết: Trong tháng 7 năm 2013, Vicem đã sản xuất 1.377 nghìn tấn clinker và 1,415 triệu tấn xi măng bột, tiêu thụ sản phẩm chính là 1,942 triệu tấn, đạt 111,4% so cùng kỳ, trong đó tiêu thụ nội địa 1,723 triệu tấn (đạt 99,7% so cùng kỳ năm 2012), xuất khẩu 219 nghìn tấn, đạt 153,3% so với cùng kỳ năm 2012. Mức tăng trong xuất khẩu đã đưa tổng sản phẩm tiêu thụ của Vicem trong 7 tháng năm 2013 lên 12,596 triệu tấn, đạt 109,9% so cùng kỳ năm 2012, trong đó tiêu thụ nội địa là 12,012 triệu tấn, xuất khẩu đạt 583 nghìn tấn.

Vicem đặt mục tiêu tháng 8/2013 sẽ sản xuất 1,501 triệu tấn clinker và 1,475 triệu tấn xi măng nghiền, phấn đấu tiêu thụ 1,873 triệu tấn sản phẩm clinker và xi măng.


Vũ Huyền (baoxaydung.com.vn)

Tags: ,  

Các bài đã đăng: