09:41 | 17/07/2017

Thanh Hóa: Khai thác khoáng sản làm VLXD đảm bảo phát huy tiềm năng và thế mạnh

(Xây dựng) – UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trương khai thác tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD) đảm bảo phát huy được tiềm năng và thế mạnh; đổi mới công nghệ, đưa công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường vào sản xuất VLXD để nâng cao chất lượng sản phẩm.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt Quy hoạch phát triển VLXD tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.

Cụ thể, về VLXD cát giai đoạn 2017-2020 duy trì khai thác cát tại các khu vực được cấp phép đúng mốc giới đã được phê duyệt, đảm bảo tổng công suất đạt 1,5 triệu m3/năm; cấp phép bổ sung cho các cơ sở tại vị trí mới trong quy hoạch; tiếp tục đầu tư cấp phép thăm dò và cấp phép khai thác các mỏ còn trữ lượng; Phát triển sản xuất cát nghiền từ đá tại các khu vực có sẵn nguồn nguyên liệu để cung cấp cho thị trường. Quy mô công suất các cơ sở sản xuất cát nghiền không nhỏ hơn 50.000 m3/năm đối với khu vực miền xuôi, không nhỏ hơn 30.000 m3/năm đối với khu vực miền núi. Tổng công suất dự kiến 1,9 triệu m3/năm trở lên.


Khai thác tài nguyên làm VLXD đảm bảo phát huy tiềm năng và thế mạnh.

Đối với vật liệu đá xây dựng trong giai đoạn này: Tiếp tục khai thác để đáp ứng đủ nhu cầu xây dựng trong tỉnh là 19.300.000m3. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng nhằm sử dụng các công nghệ khai thác khoáng sản hợp lý nhất, công nghệ sạch trong sàng tuyển và chế biến khoáng sản. Các địa phương có nhiều cơ sở khai thác đá nhỏ lẻ, tổ chức sắp xếp lại sản xuất để hình thành các cơ sở khai thác đá có công suất đủ lớn theo yêu cầu. Ưu tiên đầu tư các cơ sở khai thác, chế biến quy mô công suất lớn, xóa bỏ hoàn toàn việc khai thác nhỏ lẻ không giấy phép để tránh làm thất thoát tài nguyên và ảnh hưởng môi trường, khuyến khích các cơ sở khai thác, sản xuất đá làm VLXD thông thường phối hợp đầu tư hoặc liên kết với các cơ sở sản xuất cát nghiền, gạch không nung nhằm nâng cao công nghệ, tận dụng nguyên liệu, giảm ô nhiễm môi trường.

Quy mô công suất các cơ sở sản xuất đá xây dựng phải có công suất không nhỏ hơn 50.000 m3/năm đối với khu vực miền xuôi; không nhỏ hơn 30.000 m3/năm đối với khu vực miền núi. Đầu tư để duy trì sản xuất tại các cơ sở khai thác chế biến hiện có.

Giai đoạn 2021-2025: Về cát xây dựng, tiếp tục đầu tư mới một số cơ sở sản xuất cát nghiền tại các khu vực chưa có cơ sở sản xuất, công suất các cơ sở sản xuất cát nghiền không nhỏ hơn 50.000 m3/năm đối với khu vực miền xuôi, không nhỏ hơn 30.000 m3/năm đối với khu vực miền núi để đáp ứng đủ nhu cầu cát xây dựng trên toàn tỉnh. Tổng công suất các cơ sở mới đạt từ 600.000 m3/năm trở lên.

Với đá xây dựng: Cấp phép khai thác để đáp ứng nhu cầu xây dựng trong tỉnh đến năm 2025 và 25.000.000m3.

Ngoài ra, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có khoảng 40 đơn vị được cấp phép khai thác đất san lấp với công suất khoảng 7,396 triệu m3 đáp ứng đủ nhu cầu cho các công trình xây dựng trên địa bàn.

Trần Cường

Các bài đã đăng: