16:26 | 05/12/2017

Thực hiện hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng vừa nhận được công văn số 17332/SXD-VLXD và công văn số 12171/SXD-VLXD của Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh về một số vướng mắc trong quá trình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.


Ảnh minh họa.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2841/BXD-KHCN gửi Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh với nội dung như sau: Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng có mã số QCVN 16:2017/BXD và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy (sau đây gọi tắt là Thông tư số 10/2017/TT-BXD), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 để thay thế các Thông tư: Thông tư số 11/2009/TT-BXD ngày 18/6/2009 quy định công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá kính xây dựng; Thông tư số 01/2010/TT-BXD ngày 08/01/2010 quy định công tác quản lý chất lượng clanhke xi măng poóc lăng thương phẩm; Thông tư số 14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010 quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gạch ốp lát; Thông tư số 21/2010/TT-BXD ngày 16/11/2010 về hướng dẫn hoạt động chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng; Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2014/BXD.

Liên quan đến các vướng mắc và kiến nghị về hoạt động tiếp nhận đăng ký công bố hợp quy và thông báo tiếp nhận đăng ký công bố hợp quy của Sở Xây dựng TP HCM, các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành, không quy định trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá và kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký, mà chỉ quy định trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận được chỉ định hoặc thừa nhận.

Hoạt động tiếp nhận đăng ký công bố hợp quy và thông báo tiếp nhận đăng ký công bố hợp quy, đến trước ngày 01/01/2018, được thực hiện theo các quy định liên quan tại Thông tư số 21/2010/TT-BXD ngày 16/11/2010 của Bộ Xây dựng và kể từ ngày 01/01/2018 thì được thực hiện theo quy định liên quan tại Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017. Điều 5 Thông tư số 10/2017/TT-BXD đã quy định đầy đủ các nội dung cụ thể hướng dẫn hoạt động về công bố hợp quy, bao gồm về nguyên tắc, hồ sơ, trình tự công bố đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng thuộc QCVN 16:2017/BXD (được viện dẫn từ Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN, Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ và phù hợp với yêu cầu quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng).

Đoan Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: