14:01 | 26/09/2013

TP-Huế: Kiểm tra giám sát sử dụng vật liệu không nung

Sau khi UBND tỉnh TT-Huế có văn bản chỉ đạo tất cả các công trình, dự án được phê duyệt trên địa bàn tỉnh đều buộc phải sử dụng vật liệu xây không nung theo lộ trình. Ở TP Huế sử dụng 50% từ ngày 01/01/2014 và tăng lên 100% vào đầu năm sau.

Theo đó, UBND TP Huế đã có Công văn số 2284/UBND-XD về việc tăng cường sử dụng vật liệu không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn. Cty TNHH Nhà nước Môi trường và Công trình đô thị Huế, Ban ĐT&XD, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Trung tâm Công viên cây xanh, Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp, UBND các phường, các chủ đầu tư trực thuộc UBND TP phải thực hiện theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh để triển khai. Ngoài ra, yêu cầu Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện triển khai sử dụng vật liệu xây dựng không nung vào các công trình xây dựng trên địa bàn TP Huế.

TRÍ ĐỨC

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: