14:39 | 05/09/2013

TT-Huế bắt đầu buộc sử dụng vật liệu xây không nung

UBND tỉnh TT-Huế vừa tổ chức hội nghị triển khai một số quy định về sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng. Theo đó, từ ngày 10/10/2013, tất cả các công trình, dự án được phê duyệt trên địa bàn tỉnh đều buộc phải sử dụng vật liệu xây không nung theo lộ trình. Ở TP Huế sử dụng 50% từ ngày 01/01/2014 và tăng lên 100% vào đầu năm 2015. Các khu vực còn lại phải sử dụng tối thiểu 50%, kể từ ngày 01/01/2014 và tăng lên 100% vào đầu năm 2016. Các công trình xây dựng từ 9 tầng trở lên không phân biệt nguồn vốn phải sử dụng ít nhất 30% đầu năm 2014 và tăng lên tối thiểu 50% vào hai năm sau... Sở Xây dựng tiến hành khảo sát, đánh giá nhu cầu thị trường về cung, cầu, giá cả, hợp quy... để kịp thời điều chỉnh, tháo gỡ khó khăn, nhằm triển khai tốt chủ trương của Chính phủ.


TRÍ ĐỨC (baoxaydung.com.vn)

Các bài đã đăng: