08:57 | 15/01/2019

Vicem Hải Phòng: Phấn đấu tổng sản lượng tiêu thụ đạt 1.930 nghìn tấn xi măng

(Xây dựng) - Đó là mục tiêu đề ra của Cty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng trong năm 2019.

Cty xi măng Hải Phòng phấn đấu tổng sản lượng tiêu thụ đạt 1.930 nghìn tấn.

Năm 2018, sản lượng clinker Cty sản xuất vượt 7% mức kế hoạch; sản lượng xi măng đạt hơn 1.390 nghìn tấn. Sản lượng tiêu thụ đạt cao nhất từ trước đến nay với gần 1.802 nghìn tấn; vượt 9% so với kế hoạch; doanh thu đạt 1.766 tỷ đồng, vượt 6%; nộp ngân sách Nhà nước hơn 80 tỷ đồng, vượt 25%.

Năm 2019, Cty thực hiện chủ đề “Thị trường - thi đua - đổi mới”, phấn đấu sản xuất 1.120 nghìn tấn clinker; tổng lượng xi măng tiêu thụ đạt 1.930 nghìn tấn; tổng doanh thu đạt 1.902 tỷ đồng, nộp ngân sách 80 tỷ đồng…

Mỹ Hạnh

Các bài đã đăng: