14:56 | 21/03/2019

VICEM tiêu thụ xi măng tiếp tục tăng

(Xây dựng) - Với ngành Xi măng, những tháng đầu năm hàng năm (rơi vào thời điểm Tết Nguyên đán) và mùa mưa được coi là điểm trũng trong tiêu thụ bởi những thời điểm đó xi măng (XM) tiêu thụ rất chậm. Nhưng 2 tháng đầu năm 2019, VICEM đã xuất sắc vượt đưa điểm trũng đi lên.

Tiêu thụ XM tăng

VICEM đã vượt lên điểm trũng thị trường tiêu thụ dịp Tết Nguyên Đán khi 2 tháng đầu năm 2019 tiêu thụ XM tăng 11,9% so cùng kỳ năm 2018, sản lượng sản xuất clinker đạt 3,37 triệu tấn, tăng 7,8%; sản lượng sản xuất XM đạt 3,15 triệu tấn, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Mặc dù tổng sản phẩm tiêu thụ giảm 1,4% so cùng kỳ, ước đạt 3,78 triệu tấn, chủ yếu giảm tiêu thụ clinker, nhưng riêng tiêu thụ XM lại tăng 11,9% so cùng kỳ, đạt 3,17 triệu tấn (bao gồm cả xuất khẩu); lợi nhuận 2 tháng đầu năm 2019 của VICEM tăng cao so với cùng kỳ 2018.

Cạnh tranh khốc liệt trong tiêu thụ XM, giá điện sẽ tiếp tục tăng 8,3%, nguồn than cho sản xuất còn thiếu, giá nguyên nhiên liệu đầu vào tiếp tục tăng… đã khiến toàn ngành XM nói chung, trong đó có VICEM phải nỗ lực ổn định sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ. Tổng giám đốc VICEM Bùi Hồng Minh chỉ đạo các DN thành viên tiếp tục giữ vững sản lượng XM bao, tăng sản lượng XM rời, đồng thời tăng năng lực sản xuất để giảm chi phí cố định, tăng hiệu quả công tác xuất khẩu, kinh doanh.

Là doanh nghiệp XM lớn nhất Đông Nam Á, VICEM đang đẩy mạnh phát triển chiều sâu với định hướng chiến lược là tăng năng lực sản xuất đi đôi với bảo vệ môi trường và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên của đất nước. Xây dựng và thực hiện các chiến lược sản xuất kinh doanh sẽ giúp VICEM chủ động, chuyên nghiệp trong sản xuất kinh doanh và bán hàng.

Nhiệm vụ chính trong sản xuất kinh doanh

Theo Tổng giám đốc VICEM Bùi Hồng Minh, năm 2019, TCty VICEM đang tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ chính: Chiến lược sản xuất kinh doanh; Đề án tái cấu trúc, cổ phần hóa và Chiến lược đầu tư xây dựng. VICEM đang tiếp tục hoàn thiện Đề án chiến lược ngành Xi măng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ, Tổng giám đốc VICEM Bùi Hồng Minh chỉ đạo toàn VICEM tập trung thực hiện các giải pháp: Trong sản xuất, tiếp tục giải quyết các “nút thắt” công nghệ, quan tâm và duy trì thiết bị hoạt động ổn định, bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; nâng cao chất lượng clinker và chất lượng phụ gia tăng lượng pha phụ gia (tro bay, xỉ) để giải quyết các vấn đề về môi trường cho đất nước và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh; đánh giá tình hình sử dụng than phục vụ cho sản xuất tại các đơn vị thành viên.

VICEM tiếp tục cải cách, đổi mới phương pháp, cách thức thực hiện trong công tác đầu tư xây dựng. Tổ chức họp giao ban hàng tháng để giám sát, kiểm soát tình hình thực hiện cũng như tiến độ của các dự án đầu tư của VICEM và các đơn vị thành viên. Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án cải tạo, nâng công suất của các đơn vị thành viên nhằm đáp ứng mục tiêu, nhu cầu tiêu thụ của TCty.

Công tác môi trường và an toàn trong sản xuất được lãnh đạo VICEM đặc biệt quan tâm. Bên cạnh việc hoàn thiện tiêu chuẩn cơ sở về môi trường, VICEM cũng đang đẩy mạnh việc lắp đặt hệ thống quan trắc online tại các đơn vị thành viên, các phương án rửa xe, rửa đường tự động, trồng cây xanh, thảm cỏ tại các nhà máy và xung quanh nhà máy.

Vũ Huyền

Các bài đã đăng: