09:00 | 14/12/2011

BXD kiến nghị:

Việc cấp phép với từng dự án khai thác đá hoa phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận

Theo Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam: về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020, Bộ Xây dựng đã vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

Đối với chủng loại khoáng sản bentônit: Do nhu cầu cho ngành xây dựng không nhiều, nên kiến nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giao cho Bộ Công Thương lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản bentônit làm khoáng chất công nghiệp.

Đối với một số mỏ sét cao lanh Cầu Lay, Minh Xương, Tiên Lương, Yển Khê, Thái Ninh, Kim Xuân, Ba Bò, Đông Phú, Phương Viên, mỏ Ngọt, Đồi Đao, Trường Thạch, tỉnh Phú Thọ và mỏ Vân Sơn, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang:

Trước mắt, các mỏ trên vẫn được giữ nguyên trong Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020. Chỉ sau khi các mỏ trên được Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành việc khoanh định, xác định tiêu chí là điểm khoáng sản nhỏ lẻ, manh mún, có hàm lượng và trữ lượng nhỏ mới xem xét giao các mỏ đó cho tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang quản lý cấp phép khai thác.

Bổ sung các điểm mỏ cao lanh Na Thức 1, Na Thức 2, xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại văn bản số 6381/VPCP-KTN ngày 10/9/2010 của Văn phòng Chính phủ.

Thống nhất việc điều chỉnh bổ sung quy hoạch các loại khoáng sản phi kim như: đá vôi, đá hoa, đá ốp lát, cao lanh, felspat, đôlômit, cát trắng vào quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Bổ sung mỏ đá ốp lát Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020, vì đến nay công tác điều tra đánh giá mỏ đá ốp lát Suối Giàng đã có kết quả và cho thấy khu vực đá ốp lát nêu trên có tiềm năng làm đá ốp lát, trang trí có giá trị cao.

Bổ sung các mỏ đá hoa vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 nhằm thuận tiện cho công tác quản lý khoáng sản. Căn cứ vào hiện trạng các mỏ đá hoa hiện nay, đảm bảo cân đối cung cầu và nâng cao hiệu quả những dự án đang hoạt động, thì trong lần điều chỉnh, bổ sung quy hoạch lần này các dự án khai thác đá hoa mới được quy hoạch khai thác ở giai đoạn 2016-2020. Các dự án khai thác đá hoa được cấp phép khai thác phải đảm bảo tiêu chí có quy mô khai thác công nghiệp, sử dụng công nghệ khai thác, chế biến hiện đại, công suất cấp phép khai thác hợp lý gắn với nhu cầu thị trường, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường. Việc cấp phép hoạt động khoáng sản đối với từng dự án đá hoa phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Thống nhất để Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020. Đây cũng là việc cần thực hiện sớm đã được nêu trong Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 09/11/2011 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2011.


Hải Đăng (baoxaydung.com.vn)

Các bài đã đăng: