14:52 | 15/05/2019

Vướng mắc trong cấp phép khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường tỉnh Lâm Đồng

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp Văn phòng Chính phủ về báo cáo vướng mắc trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường theo đề nghị của UBND tỉnh Lâm Đồng tại Văn bản số 6173/UBND-GT ngày 25/9/2018.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Ngày 22/8/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1469/QĐ-TTg, trong đó định hướng đối với các cơ sở sản xuất đá xây dựng phải có công suất khai thác không nhỏ hơn 100.000 m3/năm.

Ngày 29/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2016/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, trong đó tại điểm c, khoản 1, Điều 36 quy định “hộ kinh doanh được khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường với công suất không quá 3.000m3 sản phẩm là khoáng sản nguyên khai/năm”.

Theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 59 của Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 “Các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ đã được quyết định hoặc phê duyệt hết hiệu lực chậm nhất là ngày 31/12/2018”.

Theo khoản 3, Điều 156 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 quy định “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau”.

Như vậy, căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành thì các nội dung liên quan đến công suất cấp phép khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường sẽ được thực hiện theo Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

Huyền Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: