10:47 | 12/09/2018

Ý kiến của Bộ Xây dựng về việc bổ sung dự án nhà máy sản xuất phụ gia xi măng tại KCN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vào quy hoạch

(Xây dựng) – Về việc bổ sung dự án nhà máy sản xuất phụ gia xi măng tại Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vào quy hoạch xi măng, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Ban Quản lý (BQL) các KCN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1539/BQL-ĐT ngày 13 tháng 8 năm 2018 của BQL các KCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị bổ sung dự án nhà máy sản xuất phụ gia xi măng tại KCN tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu vào quy hoạch.

Theo Bộ Xây dựng, về sản xuất phụ gia xi măng xanh (Green GGBFS) khoảng 1.000.000 tấn/năm thì việc đầu tư dự án sản xuất phụ gia xi măng từ xỉ hạt lò cao của nhà máy luyện thép trong KCN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phù hợp với quy định tại Chương V: “Chính sách phát triển vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường” của Nghị định 24a/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về Quản lý vật liệu xây dựng.

Ngoài ra, về sản xuất xi măng xanh/xi măng đa cấu tử khoảng 240.000 tấn/năm, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Theo Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1488/QĐ-TTg ngày 29/8/2011 (sau đây gọi là Quy hoạch 1488) tại điểm a khoản 1 Điều 1 quy định: “Chỉ được phép đầu tư xây dựng công đoạn nghiền xi măng có công suất tương ứng với năng suất lò nung clanhke; không đầu tư các trạm nghiền độc lập riêng lẻ”.

Hiện nay, Cty TNHH Tài nguyên CHC Việt Nam không có dự án, nhà máy sản xuất clanhke. Do vậy, việc bổ sung dự án sản xuất xi măng xanh/xi măng đa cấu tử là không phù hợp với Quy hoạch 1488.

Diệu Anh

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: