14:45 | 17/04/2019

Ý kiến về thực hiện chủ trương phát triển VLXKN, chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận về việc thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc phát triển vật liệu xây không nung (VLXKN), chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1398/PC-VPCP ngày 14/9/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Cty CP Lộc Châu tại Văn bản số 18/CV-LC ngày 28/8/2018 về việc thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc phát triển VLXKN, chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận chỉ đạo kiểm tra, xử lý trên địa bàn tỉnh những nội dung được kiến nghị bởi Cty CP Lộc Châu theo quy định, đồng thời thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển VLXKN, hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tại các văn bản: Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển VLXKN đến năm 2020; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng VLXKN và hạn chế sản xuất sử dụng gạch đất sét nung; Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 quy định sử dụng VLXKN trong các công trình xây dựng.

Khánh An

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: