19:36 | 15/01/2019

Yên Bái: Tăng cường nhiều giải pháp về quản lý tài nguyên

(Xây dựng) – UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định 2901/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3520/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.


Hiện trường một vụ khai thác trộm quặng sắt tại huyện Trấn Yên.

Theo đó, tỉnh Yên Bái sẽ siết chặt công tác quản lý khai thác, thăm dò khoáng sản trên địa bàn. Ngoài việc thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản phải đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường; đảm bảo hài hòa lợi ích quốc gia, địa phương, doanh nghiệp và ngươi dân nơi có khoáng sản được khai thác. Khai thác khoáng sản phải gắn với chế biến, sử dụng, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư để phát triển ngành khai thác và chế biến khoáng sản bền vững, theo hướng hiện đại gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng thời, tỉnh cũng đưa ra các giải pháp về quản lý tài nguyên trong việc thăm dò, khai thác như: Cần phải khẩn trương hoàn thành công tác thăm dò, thăm dò nâng cấp đối với các khu vực đã cấp phép khai thác hợp pháp trước đây nhưng chưa có kết quả thăm dò. Rà soát, đánh giá lại công nghệ khai thác, chế biến của các doanh nghiệp để có phương án đầu tư mới hoặc cải tạo nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Lập, triển khai các đề án thử nghiệm nghiền đá cuội, sỏi ở bãi thải, các loại đá trong bãi thải của hoạt động khai thác, chế biến phục vụ sản xuất gạch, vật liệu xây dựng để thu hồi tối đa khoáng sản.

Trong quá trình thực hiện quy hoạch, căn cứ vào tình hình thực tế để lập dự án khai thác, chế biến khoáng sản với diện tích, công suất cho phù hợp nhưng không được vượt quá diện tích, công suất khai thác phải phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1469/QĐ-TTG ngày 22/8/2014.

Mai Thu

Các bài đã đăng: