• Vườn mẫu làm đòn bẩy

    Sau khi hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới (NTM), nhiều địa phương huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đã triển khai “tiêu chí thứ 20” gồm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, HTX nông nghiệp kiểu mẫu, đoạn đường kiểu mẫu và vườn kiểu mẫu.

|< < 12371 12372 12373 12374 12375 > >|