14:22 | 15/05/2019

Bắc Giang: Đạt nhiều kết quả trong cải cách thủ tục hành chính nhờ ứng dụng công nghệ thông tin

(Xây dựng) - Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Sau 5 năm triển khai, tỉnh Bắc Giang đã thu được nhiều kết quả khả quan, đáng khích lệ.


Trung tâm hành chính công được duy trì hoạt động ổn định. (Ảnh: Báo Bắc Giang)

Với quyết tâm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng và ban hành nhiều văn bản nhằm đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh.

Với nỗ lực đó tỉnh Bắc Giang đã đạt được nhiều kết quả khả quan, đáng khích lệ. Cụ thể, đã triển khai đến 100% các cấp, các ngành từ tỉnh đến xã việc ứng dụng một cửa điện tử (MCĐT). Số hồ sơ giải quyết qua hệ thống MCĐT tăng dần theo các năm, riêng năm 2018, có 63.744/77.855 hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết qua MCĐT cấp sở (đạt 81.85%), 114.438/123.049 hồ sơ tiếp nhận qua MCĐT huyện (đạt 93%). Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc (QLVB&ĐHCV) đã được triển khai đến 100% các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc của 16/20 sở, ngành.

Tính đến nay, trong tổng số 2.490 thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh, trang TTĐT của các cấp, các ngành đã cung cấp được 1.558 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2; 660 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 272 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Năm 2018, số hồ sơ trực tuyến được tiếp nhận và giải quyết ở mức độ 3 là 2.034 hồ sơ, số hồ sơ trực tuyến được tiếp nhận và giải quyết mức độ 4 là 6.106 hồ sơ.

Tỉnh đã thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh; đồng thời, xây dựng phần mềm MCĐT tích hợp với cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dvc.bacgiang.gov.vn/ để tiếp nhận và trả kết quả các TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Công tác gửi, nhận văn bản điện tử được tỉnh tập trung chỉ đạo, về cơ bản thực hiện tốt, đi vào nề nếp và thu được kết quả tích cực.

Về phát triển hạ tầng thông tin, tỉnh Bắc Giang đã triển khai, kết nối cáp quang trực tiếp qua hệ thống mạng tin học diện rộng (WAN) từ Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đến 22 sở, ngành và mạng truyền số liệu chuyên dùng đến 10/10 UBND huyện, thành phố.

Xác định con người là yếu tố quyết định sự thành công của mọi hoạt động, đến nay trên địa bàn tỉnh có 17/20 sở, ngành, 6/10 UBND huyện, thành phố đã bố trí cán bộ làm nhiệm vụ chuyên trách CNTT, còn lại bố trí cán bộ kiêm nhiệm. 100% cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan Nhà nước có trình độ ứng dụng CNTT cơ bản đáp ứng và phục vụ các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Thân Nam

Các bài đã đăng: