13:01 | 08/09/2017

Ban Tuyên giáo Tỉnh Vĩnh Phúc họp giao ban công tác báo chí tháng 9/2017

(Xây dựng) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 8/2017 và triển khai kế hoạch tuyên truyền tháng 9/2017. Đồng chí Ngô Khánh Lân - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.


Toàn cảnh Hội nghị

Tại buổi giao ban, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đã khái quát công tác báo chí trong tháng 8/2017, qua đó, cho thấy các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh Vĩnh Phúc đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, không có sai sót về lập trường quan điểm, tư tưởng chính trị. Nổi bật là trong tháng 8, các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh đã thông tin tuyên truyền phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh Vĩnh Phúc như: Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN; 72 năm cách mạng tháng Tám và quốc khánh 2/9; có nhiều tin bài phóng sự tuyên truyền về quá trình triển khai nghị quyết TƯ 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; kết quả phát triển KT - XH của tỉnh những tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2017.

Tại Hội nghị, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Phúc cũng thông tin đến các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh, để làm rõ nguyên nhân dự án đường từ cầu Bì La đi trung tâm thị trấn Lập Thạch triển khai chậm tiến độ là do nguồn vốn được bố trí theo kế hoạch hàng năm, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn liên quan đến bồi thường hỗ trợ tái định cư và thi công nền đường qua vùng núi đá, một số hộ dân không đồng ý cho thi công bằng nổ mìn phá đá do vậy ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Theo đại diện Sở Giao thông Vận tải, đến thời điểm hiện nay, giá trị khối lượng đã thực hiện toàn dự án về cơ bản đã hoàn thành. Trước những khó khăn đã và đang vướng mắc trong quá trình thi công hiện nay, chủ đầu tư và các bên liên quan đã tích cực đối thoại, tìm hướng giải quyết, dự kiến trung tuần tháng 9/2017 chủ đầu tư sẽ tiếp tục tổ chức thi công và hoàn thành theo kế hoạch UBND tỉnh giao.

Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền việc tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) ở các cấp, các ngành; thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Đề án số 01, Đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; tuyên truyền triển khai thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống thiên tai; bảo vệ chủ quyền biển, đảo và tuyên truyền, giáo dục truyền thống các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn trong tháng.

Trang Lê – Tuyết Tuyết

Các bài đã đăng: